Seminar 13 min

Kurs: samspill for verdiskapning

31. January 2023, 11:00 - 1. February 2023, 13:30

Construction City

Construction City Cluster og Senter for Eiendomsfag inviterer til nytt fordypningskurs som gir deg verktøy og gjennomføringsmodeller for å skape mer effektive og lønnsomme team.


Dette lærer du:

Byggeprosjekter er komplekse prosesser med mange involverte aktører som har ulike interesser og behov. Med dette oppstår det også mange samarbeids- og koordineringsutfordringer. Dette kan lede til dårlig samarbeid og konflikt som resulterer i dårligere løsninger, lavere kvalitet, og unødig kostnads- og tidsbruk. Godt samarbeid er derfor kritisk for å levere gode prosjekter og få mer for pengene. I Bygg21 sin rapport for “samhandling i byggeprosjekter” er et av deres viktigste råd for virksomhetsledere og oppdragsgivere å etterspørre relasjonskompetanse spesielt hos prosjekterings- og prosjektledere.

Formålet med fordypningskurset er å legge til rette strukturer som forebygger konflikt og underbygger bedre samhandling og mer effektive team. For å få til godt samspill i byggeprosjekter må aktørene i prosjektet ta i bruk mer effektive prosesser og bygge gode relasjoner. Kurset vil gi deg innsikt i nye verktøy og gjennomførings- og kontraktsmodeller som bidrar til å skape bedre samhandlingsprosesser mellom de involverte aktørene.

Program:

  • Introduksjon til temaet
  • Relasjon, relasjonsutvikling og relasjonell kompetanse
  • Tillit, forventningsledelse og kommunikasjon
  • Koordinering, måling og forbedring
  • Problemløsing og konflikthåndtering
  • Strukturer som understøtter gode relasjoner og samhandlingsformer


Dette fordypningskurset passer for:

Dette fordypningskurset passer spesielt for prosjektledere og for utvikling- og prosjekteringsressurser i det taktiske ledd innen bygge- og eiendomsprosjekter der flere aktører er involvert.

Kurset er aktuelt for de som jobber med nybygg og ombygging av eksisterende bygg

Lærekrefter:

Even Leira – Senter for Eiendomsfag

Øyvind Eriksen-Vik – Fagskolen i Oslo

Gunnar Irby – Construction City Eiendom

Harald Fosse – Hjort

*Flere lærekrefter kommer


Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 8.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Medlemmer i Construction City Cluster får en rabatert deltakeravgift til kr 3.500,-. Bindende påmelding.

Ønsker du å bli medlem i Construction City Cluster? Søk om medlemskap her.


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Even Stenvaag Leira tlf.nr. +47 90 88 77 58 eller Amalie Sørheim Dybvik tlf.nr. +47 47 36 48 34