3 D web 3

3D-printing konkurranse

Additiv tilvirkning gir nye muligheter for bedre byggeprosesser og økt bokvalitet. Tar du utfordringen, og utvikler en løsning som kan utgjøre en forskjell?

I samarbeid med OBOS og SINTEF inviterer vi til en idékonkurranse, som skal sette søkelyset på hvordan additiv tilvirkning (3D-printing) kan brukes til å effektivisere byggeprosesser, redusere bransjens klimaavtrykk og/eller øke bokvaliteten. De tre beste bidragene mottar pengepremier og rådgivningstimer – samt muligheten til å stille ut løsningen på Oslo Innovation Week!

Utfordringen


BAE-næringen står for om lag 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og samtidig ser vi at produktiviteten i en rekke sektorer står på stedet hvil. Additiv tilvirkning åpner for nye muligheter for produksjon av komponenter, moduler og materialer, og kan bidra til betydelige effektiviserings- og klimagevinster. Tar du utfordringen, og utvikler en modell som kan utgjøre en forskjell?

Krav til bidraget


Bidraget skal bestå av en fysisk 3D-printet skalamodell, konseptbeskrivelse, 3D-fil av modellen og markedsføringsplakat til Oslo Innovation Week. Besvarelsen skal være på norsk. Konkurransen er ikke begrenset til en spesifikk tomt, kontekst, materialtype eller typologi. Det viktigste er at leveransen svarer på hvordan ideen bidrar til å forbedre byggeprosessen og/eller område- og bokvalitet.

  1. Konseptbeskrivelse sendes inn via skjema som mottas per e-post
  2. 3D-printet prototype/skalamodell i valgfri skala inntil 30x30x30 cm leveres til OBOS, Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
  3. 3D-fil av modellen (f.eks. STL, STP eller IGS) sendes til karine.braaten@obos.no
  4. Trykkfil av A1 markedsføringsplakat 594x841 mm som oppsummerer konseptbeskrivelsen sendes til karine.braaten@obos.no

Alle bidragene må være mottatt innen 15. september 2021. Deltakerne har opphavsrett til innleverte konsepter.

Bedømmelseskriterier


Bidragene vil vurderes ut fra følgende kriterier:

  1. Overordnet konsept og idé (50%): Hvor godt ideen løser et reelt problem, hvor godt er konseptet designet og beskrevet, og på hvilken måte vil løsningen forbedre byggeprosessen og/eller bokvalitet
  2. Klimabidrag (25%): Løsningens bidrag til energieffektivisering og utslippsreduksjon
  3. Gjennomførbarhet og skalerbarhet (25%): Potensialet for realisering av fullskala print, og relevans for bransjen

Bli med på kåringen av vinnerne på OBOS Living Lab!


Bli med på kåringen på OBOS Living Lab 28. september, hvor vi også vil stille ut utvalgte bidrag fra konkurransen! Det blir også paneldebatt om 3D-printingens rolle i fremtidens byggebransje.

Påmelding her.