Chuttersnap N Mr Ut SA7094 unsplash

Construction Coffee: Hvordan redusere avfall i byggeprosesser?

12. september 2023, 08:00 - 10:00

Ulvenveien 82e

Construction City Cluster inviterer til frokostmøte for å se på hvordan vi sammen kan redusere avfall i byggeprosesser. Vi skal lære av de som allerede har testet dette i praksis. Hva har utfordringene været hittil, og hvilke muligheter ser vi videre?

Bygg- og anleggsbransjen er en av verdens største forbrukere av naturressurser. Samtidig viser tall fra SSB at bransjen står for 25% av alt avfall i Norge. Skal vi øke effektiviteten i produksjonen på byggeplassen, samtidig som vi forbruker mindre naturressurser, og oppnår redusert klimagassutslipp, kan en avfallsfri byggeprosess være en del av løsningen.

En avfallsfri byggeprosess krever at byggeprosessen ikke genererer avfall, verken hos produsentene av byggevarene, eller ute på byggeplassen. Det vil si at man på byggeplassen går fra å «bygge» til å «montere». Produksjonen hos produsent må produseres helt presist, og eventuell kapp må nyttiggjøres uten å miste verdi, og uten å benytte transport. En slik byggeprosess krever et innovativt samspill mellom byggherrer, prosjekterende, entreprenører, logistikkpartnere, leverandører og produsenter. Får byggebransjen til en avfallsfri byggeprosess i større skala kan det utløse store besparelser i klimagassutslipp, kostnader og naturressurser.

Under frokostmøtet vil vi få høre fra flere som har testet løsninger for å redusere avfall i ulike typer byggeprosjekter, før vi åpner for erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan bransjen sammen kan løfte arbeidet videre.

Disse kommer for å dele erfaringer:

  • Sverre Kirkevold, sjef for teknologi og innovasjon i OBOS Block Watne
  • Charlotte Luisa, leder bygg og anlegg hos Norsk Gjenvinning
  • Ellika Cachat, teknologiansvarlig i Modulize
  • Sondre Jansen, ingeniør i Are Treindustrier AS
  • Haakon Kravik, BIM-leder i AS Backe

Og som alltid er det en ypperlig anledning til å bli bedre kjent med andre på tvers av bransjen.

Fullstendig program oppdateres fortløpende! Det blir enkel servering. Arrangementet er åpen for ansatte i klyngens medlemmer.

Spørsmål? Kontakt vår prosjektleder for klima og miljø Niklas Pedersen på niklas.pedersen@constructioncity.no.