Obos 27 komprimert

UTSATT til 30.nov Construction Coffee: Bra på jobb - psykt viktig!

30. november 2023, 08:00 - 10:00

Ulvenveien 82e

Alle vet hvor viktig det er å ha det bra på jobben. Men tør vi å snakke om det hvis vi ikke har det bra? Er vi redd for ikke å bli tatt seriøst? Eller er vi rett og slett redd for å miste jobben?

Det er lett å tenke at å være profesjonell handler om perfeksjonisme, forventninger om å gjøre alle oppgaver fullkomment. Vi trenger å utvide forståelsen av at profesjonalitet handler om å være hele mennesker med gode og dårlige dager, med ulike lyter og plager - rett og slett styrke mangfoldet.

For å prestere og trives på arbeidsplassen må både kropp og hode fungere. Det er lett å snakke om fysiske plager, men hvor flinke er vi egentlig til å snakke om psykisk helse når ting butter imot? Det kan være utfordrende å sette ord på tanker og følelser både hjemme, blant venner og på jobben. Over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder i Norge i dag står utenfor arbeidslivet. Mestring og gode relasjoner på arbeidsplassen er viktig for å bygge motstandsdyktighet mot å falle ut av arbeidslivet når livet butter – så hvordan kan vi passe på hverandres psykiske helse på arbeidsplassen?

  • Hvordan kan bedriftene jobbe sammen på byggeplassen – for helsefremmende arbeids og et godt arbeidsmiljø. Glemmer vi litt helse og miljø og spesielt på individnivå i HMS-arbeidet? Hvordan gjøre arbeidsmiljøet så trygt at det er like naturlig å snakke psyke og lyte? Ola Randby, prosjektleder Construction City Bygg/AF Bygg Oslo
  • Hva mener studenter om dette? Studentene er vår viktigste rekrutteringskilde. Vi har spurt 150 studenter på fagskolen. De har konkurrert om problemstillingen: «Hvordan tilrettelegge for at mestring og gode relasjoner fører til god psykisk helse på arbeidsplassen i BAE-næringen?» Anne Eggen Lervik, Fagskolen, forklarer om aktiviteten Innovasjonscamp. Jurymedlem, Nina Solheim, Becker Entreprenør, forklarer hva hun lærte av studentene. Vinnerteamet fra Fagskolen, studentene Aleksander Trøftmoen, Kawsica Rashasingham og Roheel Yaqub fra BIM-linja presentere sin idé.
  • Hvilke erfaring har medlemsbedriftene og hvilke aktiviteter virker? Multiconsult har satt mental helse på agendaen for 2023. HR direktør Kari Nicolaisen forteller om hvilke tiltak de har iverksatt og hva de forventer å oppnå.

Bli med oss i diskusjonen om veien videre og hvordan kan Construction City Cluster være en arena for medlemsbedriftene for å sikre at BAE-bransjen blir Norges mest attraktive bransje. Vi vil ha dine innspill!

Construction Coffee er klyngens frokostmøtekonsept og en arena for kompetanseheving og nettverksbygging. Dette frokostmøte arrangeres av vår faggruppe Attraktiv bransje, bestående av Anne Eggen Lervik (Fagskolen i Oslo), Lars Tronsmo (Veidekke), Kari Nicolaisen (Multiconsult) og Karin Engen (AF Gruppen).

Servering og mingling fra kl.8

Programstart kl.8.30

Dette er et arrangement forbeholdt medlemmer av Construction City Cluster. Hvis du er usikker på om din bedrift er medlem, kan du sjekke det her: Construction City Cluster Medlemmer.