Overvann

Bærekraftig og innovativ overvannshåndtering

19. mai 2022, 08:00 - 10:30

Construction City, Ulvenveien 82E

Hva er utfordringene ved dagens praksis? Og hvordan kan vi sikre innovativ og bærekraftig overvannshåndtering i fremtiden? Bli med på Construction Camp!

Et klyngeprosjekt ledet av Multiconsult, Storm Aqua, OBOS, SINTEF og Aspelin Ramm har utforsket utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Prosjektet har resultert i en rapport, som avdekker flere utfordringer ved dagens praksis.

Bli med på workshop hos Construction City Cluster for å utforske hvordan vi i felleskap kan løse disse utfordringene.