Sustainability image

Construction Coffee: Design for demontering

25. januar 2024, 08:00 - 10:00

Ulvenveien 82E, 6. etasje

Allerede i dag er behovet for å anvende våre ressurser best mulig i toppen over viktige temaer i byggeriet. For å unngå avfall og end-of-life for byggematerialer i fremtiden, må vi tenke over, hvordan vi konstruerer våre bygninger i dag. Design for demontering setter fokus på at designe bygg slik, at materialene i fremtiden kan anvendes som nye ressurser.

På frokostmøtet vil vi ha spennende innlegg fra eksperter og arkitekter, som viser veien frem med eksempler på konkrete byggerier, hvor design for demontering er tenkt inn i prosessen. Derutover vil vi skape rom for å diskutere, hva som må til for å anvende metodikken i praksis.

Vi gleder oss til en faglig innholdsrik formiddag med fokus på å gjøre tilgangen til ombrukte byggematerialer lettere for fremtidige generasjoner.

Agenda for dagen:
Asplan Viak deler erfaringer om hvordan de løser design for demontering i praksis.
Forskere fra Sintef vil oppdatere oss på det nyeste innen forskning på feltet.
Oslotre vil fortelle om sitt arbeid på HasleTre bygget, hvor de har tenkt demontering inn i hver eneste lille detalj.