Byggeprosesser

Construction Coffee: Felles insentivmodell i byggeprosjekter

1. mars 2023, 08:00 - 10:00

Construction City

Blir produktiviteten i bygg og anlegg spist opp av kontraktshierarkiet og bransjestrukturen? Står en fragmentert verdikjede og et manglende felles målbilde i prosjektgjennomføring i veien for optimal gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter?

IPD / IPL, New Partnering Contract og andre rammer for anskaffelser søker gjennom felles insentiver å skape bedre muligheter for delte mål og integrerte team i planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

Ett av de første og banebrytende prosjektene med IPD som gjennomføringsmodell i Norge, var utbygging av sykehuset i Tønsberg. Hvordan gikk det egentlig – hvilke positive og negative erfaringer har de involverte aktører fått, hva ville de gjort annerledes hvis prosjektet startet i dag, og tror de at denne gjennomføringsmodellen er kommet for å bli i Norge?

Construction Coffee er klyngens frokostmøtekonsept og en arena for kompetanseheving og nettverksbygging. Dette frokostmøte arrangeres av vår faggruppe Effektivisering av bygg og byggeprosesser, bestående av Øyvind Kjøllesdal (AF Gruppen), Ragnhild Kvålshaugen (BI senter for byggenæringen) og Cathrine Mørch (Statsbygg).

Servering og mingling fra kl.8. Programstart kl.8.30.

Program

• Rådgiverens refleksjoner - Andreas Heier Sødal, Multiconsult

• Entreprenørens refleksjoner - Nikolaj Cacic, Skanska

• Refleksjoner fra forskning – Bo Terje Kalsaas, Professor Emeritus – Universitetet i Agder

• Paneldebatt

Dette er et arrangement forbeholdt medlemmer av Construction City Cluster. Hvis du er usikker på om din bedrift er medlem, kan du sjekke det her: Construction City Cluster Medlemmer.

Tematikken vil følges opp med et prosjektutviklingsverksted 26.april, der interesserte bedrifter matches med andre bedrifter og forskerkompetanse. 8-10 bedrifter vil bli valgt ut blant dem som viser interesse i etterkant av dette frokostmøte.