Obos vollebekk illustrasjon oversikt torget

Befaring: Vollebekk Torg - Fremtidens ombruk og klimatilpasning

7. mai 2024, 15:00 - 16:00

Vollebekk Torg

Vi drar på befaring for å lære om utviklingen av Vollebekk Torg!

Er dette fremtidens måte å ombruke materialer og tilpasse oss økte klimaendringer?

Vi sjekker ut hvordan OBOS har samlet et bredt lag for å teste ut nye måter å lage gode nærmiljøer, på nye Vollebekk Torg.

Vollebekk Torg er et sirkulært prosjekt med mål om å skape en sosial og inviterende møteplass for alle. Torget skal bli et pulserende hjerte i nabolaget med bynatur og nyskapende, bærekraftig landskapsarkitektur.

Torgets utforming dreies rundt to kryssende akser: Den sosiale aksen og den grønne aksen. Den sosiale aksen har to lunder, grusdekker og uformelle arenaer for opphold og aktivitet. Den grønne aksen har en hage med nyttevekster og en dam med vann og våtmarksplanter – som sørger for god overvannshåndtering fra torget. I midten av torget skal det bygges en paviljong, som blir en viktig møteplass og læringsarena for grønn omstilling.


Program:

15:00 - Presentasjon v/ prosjektleder i OBOS, Martin Arentz-Hansen

15:30 - Fra tegneblokk til gjennomføring v/Studio Oslo Landskapsarkitekter, SL Stenlegging og Resirqel

Hva er Construction Visit?
På våre Construction Visits håper vi at klyngemedlemmene våre kan hente inspirasjon og kunnskap fra reelle byggeprosjekter. Konkret går konseptet ut på at vi reiser rundt på befaring/besøk for å se interessante bygg og konsept som utvikles i Oslo-området.