NTNU

Construction Science: BIM og bærekraft med NTNU

19. april 2023, 12:30 - 14:00

Construction City Cluster, Ulvenveien 82

Bli med, og hør om samspillet mellom BIM og bærekraft!

Hvordan er samspillet mellom BIM og bærekraft? Bli med Construction City Cluster for å høre om hva vi har og hva vi mangler – og hvordan vi kan ta dette videre. Vi legger opp til kommentarer underveis og diskusjoner i etterkant av presentasjonen. Punkter som vil bli tatt opp i presentasjonen:

  • Vurderinger av bærekraft krever mye informasjon fra mange kilder, og EPD-er og PDT-er er stikkord som dukker opp i denne sammenhengen. Har vi disse på plass eller bruker vi fortsatt for mye tid på å finne relevant informasjon?
  • BIM har kapasitet til å håndtere mye informasjon, men brukes denne til dokumentasjon eller som støtte for å ta komplekse beslutninger?
  • Løses dette med et klikk i ett program – eller det litt mer som kreves?
  • Hva kreves av kompetanse innen BIM og bærekraft?

Program:

12:30 – 13:30 Presentasjon med spørsmål til/fra deltakerne - Eilif Hjelseth, Professor - NTNU

13:30 – 14:00 Diskusjon om utfordringer og mulige løsninger – Hvordan tar vi dette videre?

Dette arrangementet er en del av en ny arrangementserie der vi utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.

Foto: Geir Mogen/NTNU