Fagskolen

Construction Science: Hvordan gjøre byggeplassen mer digital?

6. desember 2022, 09:00 - 10:30

Fagskolen i Oslo

Bli med, og lær mer om Den digitale fagarbeider!

Utviklingen i bransjen skjer med stormskritt, men skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet, og effektivisere byggeprosessene, er digital kompetanse avgjørende. Hele verdikjeden må digitaliseres, og fagarbeideren på byggeplassen er helt sentral for å få til omstillingen.

Fagskolen har inngått samarbeidsavtale med AF Gruppen, Construction City Cluster og VVS Norge om gjennomføring av studiet "Den digitale fagarbeider" som en del av Industrifagskolen. Formålet er å sikre omstillingen og ny kompetanse for fagarbeidere. Fagskolen i Oslo inviterer nå klyngemedlemmene i Construction City Cluster til å høre om studiet.

Bli med Construction City Cluster til Fagskolen i Oslo for å høre om tidligere deltakere sine erfaringer med studiet, og hvordan byggeplassen kan bli mer effektiv ved å blant annet bruke iPad istedenfor tegninger og nye programmer for å kommunisere best mulig!

Dette arrangementet er en del av en ny arrangementserie der vi utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.