BI

Construction Science: Slik skapes godt samarbeid i byggeprosjekter

25. mai 2023, 09:00 - 10:30

Handelshøyskolen BI

Hvordan skape kultur og rutiner for felles problemløsning? Bli med når forskere fra BI Senter for byggenæringen deler innsikt fra hvorfor samarbeid lykkes og mislykkes i BA-prosjekter.

I et byggeprosjekt må aktører med egne rutiner, prioriteringer og mål jobbe effektivt sammen for å gjennomføre på tid og budsjett. Erfaringer viser at noen ganger lykkes aktørene med samarbeidet, mens andre ganger går det virkelig galt.

Ragnhild Kvålshaugen, Anna Swärd og Lene Bygballe fra BI Senter for byggenæringen har forsket på hva som er kriteriene for å lykkes med god integrasjon og godt samarbeid mellom team i BA-prosjekter. De har fulgt caset utbyggingen av E16 Bjørum-Skaret over lengre tid og fått unik innsikt i hvordan problemer oppstår, hvordan de blir håndtert og hvordan samarbeidsprosesser utvikler seg over tid.

Blant annet har de undersøkt:

  • De viktigste betingelsene for å skape en god prosjektkultur med felles problem- og løsningsforståelse
  • Hvordan legge opp rutiner og møteserier for å fremme samarbeid
  • Hvordan gjennomføringsmodellen påvirker samarbeid

Bli med Construction City Cluster til Handelshøyskolen BI for å høre om BI Senter for byggenæringens nyeste forskning på samhandling, og delta i gode diskusjoner om temaet teamintegrasjon og felles løsningsorientering.

Tid: 09:00-10:30 (lett frokost serveres fra 08:30)

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Executive avd. A2-Blå 6

Program:

09:00-09:30 Velkommen og presentasjon av studien «Felles løsningsorientering i team involvert i komplekse arbeidsprosesser: innsikt fra case studie av E16 Bjørum-Skaret»

09:30-10:00 Gruppearbeid for å identifisere viktige betingelser for felles løsningsorientering – erfaringer fra praksis og forskning

10:00-10:30 Diskusjon i plenum og avslutning

Dette arrangementet er en del av en arrangementsserie som utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.