BI

Construction Science: Teamintegrasjon og felles løsningsorientering

25. mai 2023, 09:00 - 10:30

Handelshøyskolen BI

Hvordan kan byggenæringen jobbe med felles problemløsning?

Hvordan kan aktørene i BAE-næringen bli bedre på teamintegrasjon i sine prosjekter? For å nå prosjektmål og gjennomføre BA-prosjekter innenfor budsjettrammen kreves det god planlegging og effektivt samarbeid mellom byggherre, prosjekterende og ulike entreprenører. Erfaringer viser at noen ganger lykkes aktørene med dette mens andre ganger går det virkelig galt.

Ragnhild Kvålshaugen, Anna Swärd og Lena Bygballe ved BI Senter for byggenæringen ser i en ny studie på hvordan vilje og evne til felles løsningsorientering bidrar til bedre teamintegrasjon på tvers av involverte organisasjoner. Felles løsningsorientering defineres som når medlemmene i et team opplever problemene som felles, og har en felles forståelse for at utvikling av gode løsninger krever samarbeid og samskaping.

Hva er så de viktigste betingelsene for at vi får til en prosjektkultur hvor medlemmene ser problemer som oppstår i planlegging og gjennomføring av BA-prosjekter som felles?

Bli med Construction City Cluster til Handelshøyskolen BI for å høre om BI Senter for byggenæringens nyeste forskning på samhandling i BA-prosjekter, og delta i gode diskusjoner om temaet teamintegrasjon og felles løsningsorientering.

Tid: 09:00-10:30 (lett frokost serveres fra 08:30)

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Executive avd. A2-Blå 6

Program:

09:00-09:30 Velkommen og presentasjon av studien «Felles løsningsorientering i team involvert i komplekse arbeidsprosesser: innsikt fra case studie av E16 Bjørum-Skaret»

09:30-10:00 Gruppearbeid for å identifisere viktige betingelser for felles løsningsorientering – erfaringer fra praksis og forskning

10:00-10:30 Diskusjon i plenum og avslutning

Dette arrangementet er en del av en ny arrangementsserie som utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.