Klima

Construction Science: Kan vi rømme fra klimaet?

23. mars 2023, 10:00 - 16:00

Deichman Bjørvika

Er du nysgjerrig på hovedresultatene fra SFI Klima 2050?

SINTEF er vertskap for Klima 2050, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Forskningsrådet og partnerne i konsortiet. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Vi presenterer nå hovedresultatene fra den åtte år lange satsingen.

Klima 2050 har lagt vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering, sikring mot skred og blå-grønne tiltak i plan og løsninger samt bedre insentiver og beslutningsprosesser. Senteret har arbeidet for å redusere samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer og økt grad av nedbør i det bygde miljø. Partnerskapet har fått fram en rekke innovasjoner og utviklet mange verktøy og veiledere. Vi har testet ny kunnskap i 16 pilotprosjekter, etablert mer enn 40 spin-off prosjekter og utdannet kommende generasjons spesialister innen klimatilpasning.

Avslutningskonferansen er gratis og åpen for alle, men det er begrenset antall plasser. Medlemmer av Construction City Cluster er spesielt invitert.