Oslomet

Construction Science: Urbane utviklingsprosjekter med OsloMet

26. januar 2023, 11:30 - 14:15

PI 259, Pilestredet 35, 0167 Oslo

Bli med klyngen på besøk til OsloMet!

Urbane utviklingsprosjekters kompleksitet øker gjennom krav til bærekraft, nye mobilitetsmønstre og sterkere fokus på livskvalitet. Visjonene er der, men har vi tilgang på riktig teknologikompetanse til design og gjennomføring? Bli med Construction City Cluster til OsloMet for å høre om urbane utviklingsprosjekter, og hvordan disse kan gi svar på fremtidens problemer!

Aktuelle temaer og innlegg:

  • Rekruttering av kandidater. Er bransjen og universiteter gode nok til å gjøre teknologi attraktivt?
  • Urbanisme. Hvordan kan man bruke urban analyse i byutvikling, og hvilke kandidater trenger samfunnet?
  • Utfordringer innenfor vann og overvannshåndtering. Smart vann er en ny studieretning på masternivå på OsloMet fra høsten 2023.
  • Infrastruktur og mobilitet. Ny studieretning på masternivå fra høsten 2022.
  • Geotekniske utfordringer. Ny studieretning på masternivå fra høsten 2023.

Dette arrangementet er en del av en ny arrangementsserie som utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.