Groruddalen Miljopark

Construction Visit: Sirkulærøkonomi i praksis

22. mars 2023, 11:00 - 13:00

Norsk Gjenvinning

Lær mer om hvordan sirkulærøkonomi kan gjøre virksomheten din mer konkurransedyktig.

Norsk Gjenvinning jobber stadig med nye løsninger for en mer effektiv sirkulærøkonomi. På Alnabru kan man se hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan dette gir bedriften reel konkurransekraft, samt bidrar til å nå EU målene om 70% materialgjenvinning av avfall. Vi er avhengig av at hele BAE-næringen er med på denne reisen og tar del av verdikjeden der det lar seg gjøre.

NG er i en bransje i rask utvikling, og får å løse kundens behov er de avhengige av tilbakemeldinger og samarbeid mellom verdikjedene. NG inviterer derfor Construction City Cluster til å se hvordan de jobber med avfall til en råvare med reell verdi, både for miljøet og økonomien.

Dette arrangementet er en del av en ny befaringsserie der vi besøker spennende foregangsprosjekter i klyngen til inspirasjon og kunnskapsdeling.

*Dette arrangementet har begrenset plasser og er for klyngemedlemmer. Ta kontakt dersom din virksomhet er interessert i medlemskap. Ikke-medlemmer kan delta dersom det er plass mot et gebyr på kr 1 000 per person. Ta kontakt for slik påmelding.