CC Glasshallen Kveld

CoStart: Tjenester i Construction City

25. november 2022, 11:30 - 13:00

Collektivet by Construction City, Ulvenveien 82E

Hvordan skaper man produktivitet og samhandling gjennom relevante tjenester?

Visjonen til Construction City er å skape den ledende destinasjonen for verdiskapende samhandling i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Derfor har vi satt i gang et innsiktsarbeid som tar sikte på avdekke bransjens behov for tjenester i bygget vårt. Her ønsker vi dine innspill!

Tre ganger i halvåret inviterer Construction City Cluster klyngens startups, investorer og innovasjonsledere til lunsj med faglig innhold. Vi blir bedre kjent, deler problemstillinger, og får feedback fra andre.

Denne gangen vil Joana Sá Lima fra Comte Bureau presentere foreløpige funn fra tjenesteutviklingens innsiktsarbeid. Her vil vi åpne opp for diskusjon med stor takhøyde, og muligheter for å gi tilbakemelding på hva du mener må til for at vi skal utvikle en ledende destinasjonen for samhandling i bransjen.

Arrangementet er åpent for medlemmer av Construction City Cluster og leietakere i Collektivet. Lunsj serveres kl. 1130, og det faglige programmet starter kl. 1200.