Runar Eggesvik

Faglunsj: Byutvikling og sosiale møteplasser

23. mai 2024, 11:00 - 12:15

Collektivet, Ulveneveien 82E (1. etasje)

Velkommen til FAGLUNSJ i Collektivet torsdag 23. mai kl. 11:00 - 12:15.
Lunsj og mingling fra kl 11:00 - Programmet begynner presist 11:15.
Denne gangen er tema: Viktigheten av sosiale møteplasser i et byutviklingsperspektiv. Vi får besøk av Geir Graff-Kallevåg fra Obos Eiendom som sammen med Runar Eggesvik fra Levende By skal snakke om viktigheten av identitetsutvikling og sosiale møteplasser i et by- og stedsutviklingsperspektiv.

Runar Eggesvik har 25 års erfaring fra 40+ eierskap og oppstarter av serveringssteder, scenerom og festivaler. (blant annet Østensjø Havn, Prindsens Hage, Kulturhuset (Oslo), Youngs, Tilt og Oslo Camping).
Prosjektene har ofte hatt en byutviklingsdimensjon, enten som innovative møteplasser, eller ved å fylle midlertidige byrom med publikumsrettet innhold som har gitt ny forståelse av områder, bygg eller lokaler. Det har vært flest suksesser, men også noen fiaskoer, i en knalltøff bransje hvor balansert økonomisk bærekraft har blitt viktigere etter pandemi og dyrtid.
I dag jobber Runar som rådgiver innen vertskapsarkitektur, med fokus på identitetsutvikling, innholdsforståelse og samskapende prosesser.

Ulven er et av de større transformasjonsprosjektene OBOS jobber med. Vi er midt i endringen av området fra lager, logistikk, verksted, asfalt og parkering til en ny grønn bydel. Geir Graff-Kallevåg vil fortelle om hvorfor OBOS mener det er viktig å vektlegge helhetene i byområdet med både bolig, kontorvirksomhet, bygulv og nabolagsfunksjoner. Graff-Kallevåg vil snakke om OBOS sine ambisjoner og planer; hvor vi står, hva vi mener å lykkes godt med og samtidig hva som oppleves som særlig utfordrerne i slike store områdeutbygginger.

Velkommen til en spennende Faglunsj!
(Alle som har interesse av å få med seg denne Faglunsj er velkomne - men HUSK PÅMELDING)