Arendal

Gjør ombruk i bygg lønnsomt

16. august 2022, 10:30 - 11:20

Baker Jørgensen i Arendal

Vi må sikre sirkulære løsninger i Norges største fastlandsnæring. Hvordan går vi fra pilotprosjekt til reelle løsninger?

Construction City Cluster står som arrangør sammen med Mustad Eiendom, Norconsult, JM og Entra. Velkommen til Bygg Arena Arendal!

Medvirkende

  • Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriksminister, SP
  • Naomi Ichihara Røkkum, CEO, Construction City Cluster
  • Lasse Kilvær, partner og ombruksrådgiver, Resirqel
  • Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft og samfunnskontakt, Mustad Eiendom
  • Una Halvorsen, energi- og miljørådgiver, Asplan Viak
  • Anne Solgaard, kompetansesjef, Grønn Byggallianse
  • Cecilie Nødtvedt, rådgiver bærekraft og miljø, JM