Ricardo gomez angel op FP Vx M Rp P8 unsplash

Grønt nettverk: Sirkulære forretningsmodeller

22. mai 2024, 12:30 - 14:00

Ulvenveien 82E, 6.etasje

Jobber du med bærekraft, miljø eller sirkulærøkonomi i din virksomhet? Bli med og treff andre miljøentusiaster på tvers av hele bransjen!

Circular Norway har i deres rapport Circularity Gap Report Norway konkludert med at den norske økonomien er 2,4 % sirkulær. Det betyr at bare 2,4 % av ressursene som anvendes går tilbake i kretsløpet og anvendes på nytt.

I rapporten fremkommer det at byggenæringen er den sektoren som har det største avtrykket, og at enorme mengder av verdifulle ressurser kastes hver eneste dag. Hvis Norge skal øke sin andel når det kommer til sirkulæritet har byggenæringen en viktig rolle. Derfor setter Construction City Cluster søkelys på dette temaet.

For hvordan går man egentlig fra å ha en lineær prosess til å anvende materialer på ny? På Grønt Nettverk vil sirkulære forretningsmodeller i bygg være bakgrunnen for dialog mellom medlemmene. Deltakerne vil motta faglige presentasjoner om emnet, men det vil også bli lagt til rette for dialog og diskusjon mellom deltakerne.

Ønsker du å delta, men usikker på om du eller din bedrift er medlem? Ta kontakt med oss så ser vi på mulighetene!