Alexander grey 8lnb Xtx FG Zw unsplash

Hvorfor blir det så dyrt?

22. september 2022, 08:00 - 10:00

Ulvenveien 82

Er det virkelig slik at de fleste byggeprosjekter blir dyrere enn forutsatt? Hvorfor, og hva kan vi gjøre med det?

Hvordan styres prosjektene? Hvor går det galt? Er det samsvar mellom de kvaliteter og funksjoner vi ønsker fra bygget, og det vi er villige til å betale? Er det mulig å kutte kostnader ved å endre forretningsmodellen? Med økte materialkostnader, økt uforutsigbarhet i globale forsyningskjeder, mangel på arbeidskraft og energimangel og klimaendringer, vil det bli enda viktigere å ha kontroll på kostnadsstyringen. Hvordan skal vi få dette til?

Construction City Cluster inviterer til frokostseminar med synspunkter fra både byggherre, entreprenør og rådgiver.

Program

  • Er vi villig til å betale det det koster, eller vil vi ha mer enn vi egentlig trenger? Hege Maria Eriksson, direktør rådgiving og tidligfase, Statsbygg
  • Kan organiseringen kutte kostnader? Sigmund Reff, leder for standardisering av bolig og anleggsleder, Team Veidekke DA
  • Hva er arkitektens ansvar for valg av kvaliteter og oppnåelse av kostnadsmål? Einar Hagem, Lund og Hagem Arkitekter
  • Hva er kostnadsbildet for byggevarer fremover? Lisa Zhang Mobech, daglig leder, MIR Insights
  • Hvorfor trengte bransjen en software for å knytte BIM modellen og innkjøpsfunksjonen sammen? og hvordan kan det bedre kostnadskontrollen? Magnus Nilsen, daglig leder, Sparkel