Solenergi

Smarte bygg med solenergi

15. desember 2022, 09:30 - 16:00

Clarion Hotell Oslo

Hvorfor bygges det ikke mer solkraft på bygg? Vi tar diskusjonen på Clarion Hotell 15. desember!

Norge styrer mot kraftunderskudd i 2026, samtidig som innretningen for å nå klimamålene i 2030 svikter. Utbygging av store solkraftanlegg på tak og vegger er et av få tiltak (kanskje eneste) som kan bøte på dette på kort sikt. Potensialet er 10-30 TWh/år i løpet av kort tid.

Erfaring fra både Norge og andre land viser at solkraft kan vokse veldig raskt da det er en relativt enkel teknologi, og så lenge man installerer solkraft på bygg er det normalt ikke nødvendig å belaste konsesjonssystemet. Solenergi på bygg kan installeres uten mye konflikter, strømmen brukes der den produseres og vil på denne måten bidra til kraftbalansen sammen med vann og vindkraft. Så hvorfor bygges det ikke mer solkraft på bygg? Dette er spørsmål som vil bli diskutert den 15. desember.

Seminaret er et samarbeid med Solenergiklyngen, og er støttet av Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Arena Pro klyngeprogrammet.