Cc hjerte web

Klyngen lunsjmøte: Collektivet 2025

30. august 2023, 11:30 - 13:00

Construction City - Ulvenveien 82E - 6. etasje

Unik mulighet for Klyngen-medlemmer til å velge kontorplass i Construction City 2025 - COLLEKTIVET - før alle andre. Bli med på info-møte og lunsj!

Det har kommet mange henvendelser om leie i Collektivet fra 2025, og vi har derfor valgt å fremskynde prosessen med å starte opp utleie av våre nye arealer i Construction City allerede fra august.

Klyngen får muligheten til å leie kontor/faste plasser før vi henvender vi oss til øvrige eksterne selskaper.

Ta kontakt med audrey.sjostedt@obos.no om du har spørsmål!