Seminar

Markedslunsj i Construction City

28. oktober 2022, 11:30 - 13:00

Ulvenveien 82E (6. etg)

Bli med på faglunsj for markeds- og kommunikasjonssjefene i klyngen!

Har du lyst til å bli bedre kjent med markeds- og kommunikasjonsansvarlige i klyngebedriftene? I oktober inviterer vi til faglunsj på Ulven. Vi får besøk av Andreas Thue, daglig leder i Iteo, som vil snakke om viktige trender og caser de har jobbet med den siste tiden. Det legges også opp til en samtale om hvordan man kan samarbeide om markeds- og kommunikasjonsaktiviteter på tvers av klyngevirksomhetene.

*Dette arrangementet er forbeholdt markeds- og kommunikasjonsansvarlige/rådgivere hos klyngenes medlemsorganisasjoner.