Murstein byggeri demontering

Prosjektutviklingsverksted: Design for Demontering

7. mars 2024, 09:00 - 12:00

Digitalt

Vil du bli med til å skape fremtidens løsninger for design for demontering?

Design for Demontering beskrives som et viktig redskap for å få sirkularitet inn i byggeriet. Design for Demontering skal sees som en metode for å sikre økt ombruk i fremtiden, skape fleksible bygg og anvendelsesformer samt å redusere avfallsmengder i byggeriet. Men hvordan tar vi som bransje neste steg i arbeidet og hvilke muligheter finnes for samarbeidsprosjekter? Det vil vi undersøke på prosjektutviklingsverksted i Construction City Cluster.

På prosjektutviklingsverksted vil vi arbeide dybdegående med en rekke temaer relatert til avfallsreduksjon. Vi samler aktører fra hele verdikjeden og inviterer til diskusjon med det formål at utvikle av nye prosjekter og aktiviteter i klyngen.

Prosjektutviklingsverkstedet vil foregå online, og der vil bli mulighet for å diskutere prosjektidéer og løsninger på de identifiserte utfordringene. De konkrete utfordringer som vil bli diskutert vil bli oppdatert her.

Hvis du vil bli med på å skape fremtidens løsninger innen avfallsreduksjon i byggeprosesser, meld deg da på på lenken ovenfor.

Dette arrangement er forbeholdt våre medlemmer - ikke-medlemmer har dessverre ikke mulighet å delta!

Sted:
Digitalt

Hva er prosjektutviklingsverksted?

Prosjektverkstedene er kuraterte workshops med utvalgte deltakere som tar sikte på å utvikle nye prosjekter, på bakgrunn av temaer som har blitt løftet på Consturction Coffees. I et slikt verksted kobler vi sammen relevante aktører fra hele verdikjeden samt forskning og utdanning. Tidligere har vi arrangert workshops på teamer som bærekraftig overvannshåndtering, sirkulær økonomi, prosessutvikling og utslippsreduksjon.