Fremtiden

Prosjektutviklingsverksted: Fremtidens næringsbygg

1. februar 2023, 09:00 - 12:00

Construction City

Vi utforsker mulighetene for innovasjonsprosjekter i klyngen, samt behovet for ekstern FoU-kompetanse fra universiteter og/eller forskningsinstitutter.

Construction City Cluster plukker opp ballen fra tidligere arbeid på Felles stordata for bedre eiendomsdrift og Fremtidens næringsbygg. Vi diskuterer:

  • Er integrasjon av alle styringssystemer veien å gå?
  • Hvilke styringssystemer er det naturlig å starte med?
  • Hvem skal eie dataplattformen?
  • Hvilke standarder/formater har vi behov for å utvikle eller enes om?

Verkstedet bygger på frokostmøtet "Construction Coffee: One app to rule them all."

Formatet er en tre-timers kuratert workshop med utvalgte deltakere, som tar sikte på å utvikle enkle prosjektskisser. Fysisk eller digitalt ikke avklart. Det vil bli gjennomførte intervjuer med deltakerne i forkant av workshopen.

Meld interesse til arrangementsansvarlig i Construction City, Helge Andersen, på helge.andersen@constructioncity.no om du ønsker å delta på prosjektutviklingsverkstedet.