Costart sakorn

CoStart: Såkorn for det grønne skiftet

20. mai 2022, 11:30 - 14:00

Construction City, Ulvenveien 82E

Bli med på vår neste CoStart, og lær mer om offentlige støtteordninger som setter fart på det grønne skiftet!

CoStart er klyngens møteplass for gründervirksomheter, og et initiativ som skal bidra til nye nettverk og bedre kompetansedeling. 20. mai setter vi søkelyset på grønne støtteordninger for startups og SMB-er.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Hovinbyen Sirkulære Oslo, og vil blant annet belyse mulighetene i Horisont Europa. Vi serverer lunsj, og det vil være mulig å jobbe fra våre lokaler gjennom hele dagen. Regionalt Forskningsfond Oslo, Smart Oslo, Kompetansemeglerne i Hovinbyen og Innovasjon Norge vil være tilgjengelig for spørsmål etter arrangementet.