Bilde klem uten logo

Kurs: Samspill for verdiskapning

7. november 2023, 11:00 - 8. november 2023, 13:00

Ulvenveien 82e

Fordypningskurset «Samspill for Verdiskapning» fra Senter for Eiendomsfag og Construction City Cluster og gir deg kunnskap, verktøy og gjennomføringsmodeller for å skape effektivt og lønnsomt samarbeid på tvers av team.

Mange byggeprosjekter i dag er karakterisert av dårlig samhandling og lav tillit som skaper konflikter, dårlige løsninger og unødig kostnads- og tidsbruk.

Byggeprosjekter er komplekse prosesser med mange involverte aktører som har ulike interesser og behov. Med dette oppstår det også utfordringer innen samarbeid, kommunikasjon og koordinering. Når disse løses på en god måte, vil det skape løsninger og spare både tid og penger. Dårlig samhandling, derimot, gir ofte dårligere løsninger, lavere kvalitet, og unødig kostnads- og tidsbruk.

Men hva kan de ulike aktørene og leddene i et prosjekt gjøre for å sikre effektivt samarbeid? Her er det mange elementer å mestre: kontraktsform, prosjektkultur, rutiner og praksis, relasjonskompetanse og så videre.

Dette fordyningskurset vil hjelpe deg å legge til rette for strukturer og rutiner som forebygger konflikt og underbygger bedre samhandling og mer effektive team. Kurset vil gi deg innsikt i nye verktøy og gjennomførings- og kontraktsmodeller som bidrar til å skape bedre samhandlingsprosesser mellom alle typer aktører som er involvert i et byggeprosjekt.

Det vil også bli lagt vekt på relasjonskompetanse, som av Bygg21 sin rapport for “samhandling i byggeprosjekter” understrekes som et av de viktigste egenskapene for virksomhetsledere, oppdragsgivere og prosjekterings- og prosjektledere.

Påmelding gjøres via Senter for Eiendomsfag sine nettsider.

Program:

  • Relasjon, relasjonsutvikling og relasjonell kompetanse, ved Øivind Eriksen-Vik, Fagskolen i Oslo.
  • Tillit, forventningsledelse og kommunikasjon, ved Even Leira, Senter for Eiendomsfag.
  • Samspill i praksis - hva skal til for å lykkes? ved Gunnar Irby, prosjektleder Construction City Eiendom.
  • Problemløsing og konflikthåndtering, ved Carsten Hornstrup, Joint Action.
  • Strukturer som understøtter gode relasjoner og samhandlingsformer, ved Harald Fosse, Marstrand Advokatfirma AS.

På kvelden første kursdag, 7. november, legges det til rette for sosialt samvær og felles middag på kvelden.

Kurset passer for:

Dette fordypningskurset passer spesielt for alle typer prosjektledere i byggeprosesser - fra byggherrer, entreprenører og alt i mellom - og for alle som jobber med utvikling og prosjektering innen bygge- og eiendomsprosjekter der flere aktører er involvert.

Kurset er relevant både for de som jobber med nybygg og ombygging av eksisterende bygg.

Spørsmål:

Ta kontakt med Even Stenvaag Leira tlf.nr. +47 90 88 77 58 eller even@eiendomsfag.no dersom du har spørsmål om fordypningskurset.

Deltakeravgift

Medlemmer i Construction City Cluster får en redusert deltakeravgift på kr 3.500,-. Deltakeravgift for ikke-medlemmer kr 8.500,-.