Ror

Seminar: Ombruk i VVS-bransjen

24. mai 2023, 09:00 - 16:00

Edvard Munchs plass 1, Oslo

I samarbeid med Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg og Proptech Innovation, inviterer Constuction City Cluster til seminar om gjenbruk av karbonintensivt VVS-utstyr.

VVS står for hele 20 % av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehab. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Skal vi ta klima- og naturkrisen på alvor kan ikke lengre brukt VVS-utstyr sees på som avfall, men som en ressurs.

I BAE-næringen dukker det stadig opp ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjeldent for VVS spesifikt. Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere: nye TEK-krav trer snart i kraft, EUs taksonomi og flere sertifiseringsordninger har fått nye kriteriesett.

Seminar og workshop

Dagen starter med foredrag fra noen av de fremste aktørene innen ombruk, som danner et kunnskapsgrunnlag og gir innsikt i hva som rører seg i bransjen. Deretter bretter vi opp ermene i workshop med spissede tema som Pragmatisk dokumentasjon, Ombruksgrossisten, Demonteringsentreprise, Risikohåndtering, og Produktorientert urban mining. Målet er en plan for videre arbeid og konkrete aksjoner. Workshopen ledes og følges opp av Proptech Innovation, Futurebuilt og Construction City. Dagen avsluttes med kunstforedrag og gratis besøk på MUNCH-museet.

Befaring og sosialt

Påmeldte til fysisk deltakelse inviteres også til omvisning i Entra-bygget Kristian Augusts gate 13, med spesielt fokus på VVS. Prosjektet er Norges første bygg med ombruk i større skala. Med inntil 80% ombruk har de redusert utslippene med 70% og satt ombruk på agendaen for hele bransjen. Etter befaringen legges det til rette for en felles middag i nærheten.

Praktisk informasjon

Seminaret henvender seg til personer i BAE-næringen som ombruk av VVS-utstyr er relevant for, som har tanker rundt realisering av ombruk, og mulighet til å gjøre noe med det.

Seminar og workshop - fysisk deltagelse

 • Når: 24. mai kl. 09.00 - 16.00 (kaffe og registrering fra 09.00. Seminarstart 09.30)
 • Hvor: MUNCH, Edvard Munchs plass 1, Oslo
 • Pris: Seminar og workshop er gratis, påmelding er nødvendig. Antallsbegrensning. Gi beskjed om du ikke kan møte, slik at andre får plassen. Fysisk deltakelse er forbeholdt bransjen. Studenter henvises til å følge seminaret digitalt.

Seminar - digital deltagelse

 • Når: 24. mai kl. 09.30 - 13.15
 • Hvor: Link sendes i god tid på forhånd
 • Pris: Seminar er gratis, påmelding nødvendig.

Befaring - tilvalg fysisk deltakelse

 • Når: 23. mai kl. 14.00 - 16.00
 • Hvor: Kristian August gate 13, Oslo
 • Pris: Gratis. Antallsbegrensning
  Middag etter befaring kl. 16.30 på Café Tekehtopa, St. Olavs Plass 2. Betales av den enkelte. Antallsbegrensning.

Reise:

Tilreisende oppfordres til å reise kollektivt og bidra til at utslippene ifm. arrangementet holdes nede. Deltakere som må fly for å delta fysisk, oppfordres til digital deltakelse.

MUNCH er 10 min gange fra Oslo S. Bjørvika er nærmeste buss/trikkestopp. Sykkelparkering utenfor. Sykkelhotell ved Oslo S. Bysykkelstativ på Sukkerbiten, Rostockgata, Bjørvika.
Seminaret arrangeres og sponses av Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg. Proptech Innovation og Constuction City.