Cc byggeplass

Veien til utslippsfrie byggeplasser

31. august 2022, 08:45 - 10:30

Ulvenveien 82

Hvilke må til for å få til utslippsfrie byggeplasser? Bli med på Construction Coffee!

En rekke kommuner har nå undertegnet storbyerklæringen, som har som mål at alle byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2030. Construction City Cluster setter søkelys på barrierene og løsningene som må til for å få til overgangen. Hvilke krav må stilles? Hvilke løsninger og infrastruktur trengs for å muliggjøre nullutslipp? Bli med på frokostmøte for å høre hvordan andre aktører i bransjen har løst disse utfordringene.

Program

  • Erfaringer fra byggherre
  • Erfaringer fra entreprenør
  • Erfaringer fra energileverandør
  • Veien videre: Spørsmål og diskusjon