James sullivan ESZR Btk Q f8 unsplash

Veien til utslippsfrie byggeplasser

14. september 2022, 08:30 - 10:15

Ulvenveien 82E

Hvilke løsninger trenger vi for å få til utslippsfrie byggeplasser? Hvor går veien videre?

Construction City Cluster setter søkelys på barrierene og løsningene som må til for å få til overgangen til utslippsfrie byggeplasser. Hvilke krav må stilles? Hvilke løsninger og infrastruktur trengs for å muliggjøre nullutslipp i byggefasen? Bli med på frokostmøte for å høre hvordan noen av de fremste aktører i bransjen har løst disse utfordringene.

Program

  • Velkommen, Naomi Ichihara Røkkum, CEO, Construction City Cluster
  • Erfaringer fra byggherre, Lars Petter Bingh, avdelingsdirektør miljø og klima, Statsbygg
  • "Elektrisk stemning på det nye Tøyenbadet", Anna Ulfsdotter Mestad, miljøansvarlig, AF Byggfornyelse
  • Hvordan lykkes med elektrifisering av bygg- og anleggsplasser, Marit Meland, markedsansvarlig, Eviny
  • Hvor går veien videre?