Matt hardy 6 Ar T Tluciu A unsplash

Webinar: Vann i Viken

4. juni 2024, 09:00 - 10:30

Digitalt via påmeldingslink

Bygg og vann - hand i han(d). Det er innstillingen når byggenæringen og vannæringen forener krefter for å redde Oslofjorden.

Klyngene Construction City Cluster (CCC) og Norwegian Water Cluster (Vannklyngen) har fått innvilget støtte fra Viken Fylkeskommune til et klyngesamarbeidsprosjekt om å finne nye løsninger for overvann rundt Oslofjorden. Prosjektet har fått navnet Vann i Viken.
Med dette som bakgrunn, inviterer vi et felles webinar, hvor vi forteller om mulighetene for å bli med i dette spennende prosjektet!

På dagen vil vi fortelle om bakgrunnen for prosjektet, presentere potensielle caser og informere om funnene i intervjuene med potensielle deltakere.

I Vann i Viken ønsker vi å etablere en prosjektarena, hvor samarbeidsprosjekter skapes og nye løsninger på overvannsproblematikker utvikles.

PROGRAM:

09.00-09.15 Introduksjon av Vann i Viken
09.15-09.35 Presentasjon av samarbeidsprosjekter
09.35-10.00 Faglige innlegg om overvannsproblematikk

  • Oslofjorden
  • Vannkvalitet
  • Skadereduksjon

10.00-10.10 Presentasjon av fra dybdeintervjuer
10.10-10.30 Felles diskusjon av overvannsutfordringer

Spørsmål? Ta kontakt med niklas.pedersen@constructioncity.no.