Bærekraftsrapportering

Workshop: Bærekraftsrapportering for verdikjeder

10. juni 2024, 10:00 - 14:00

Ulvenveien 82E, 6. etasje

Hvordan finne frem i rapporteringsjungelen? Bli med på workshop for å bli med når bransjen samler krefter for å møte økte krav.

Den nye EU-reguleringen om bærekraftrapportering (CSRD) stiller krav om omfattende rapporteringsplikter for store og noterte små og mellomstore foretak, som også inkluderer verdikjeder. Dette påvirker hele BAE-bransjen og kravene kommer også til å bli implementert i norsk lovgivning.

Formålet med workshopen er å utforske hvordan foretak kan navigere og effektivisere rapporteringen uten å pådra seg store administrative byrder. Vi vil diskutere utfordringer, mulige løsninger og planlegge et hurtigarbeidende forprosjekt for å adressere disse utfordringene.

Arrangementet vil finne sted i 6. etasje i lokalene til Construction City Cluster, Ulvenveien 82e. Programmet inkluderer presentasjoner fra ledende foretak og organisasjoner, gruppearbeid, og en åpen diskusjon om veien videre. Workshopen er åpen for alle med interesse for bærekraft som påvirkes av nye rapporteringskrav.

PROGRAM

10:00 Innledende presentasjoner

  • Veidekke AS – Et foretak som er rapporteringspliktig og som trenger informasjon fra sine leverandører
  • E.A.Smith – Et foretak som ikke er rapporteringspliktig men som i flere år har rapportert på sin virksomhet
  • Storm Aqua – Et foretak som sammen med søsterselskapet Skjæveland Gruppen skal begynne å rapportere på sin virksomhet
  • Byggstand – En organisasjon som blant annet har utviklet BEAst 4.0; en standard for digital formidling av miljødata i ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura

11:00 Gruppearbeid om utfordringer. Presentasjon og diskusjon i plenum

12:00 Lunsj

12:30 Gruppearbeid om mulige tiltak. Presentasjon og diskusjon i plenum

13:30 Åpen diskusjon om veien videre og muligheter for samarbeid

14:00 Avslutning