IMG 0154 1

Workshop: Samarbeidsplattform om overvann

29. oktober 2024, 00:00

TBA

Som en del av fellesprosjektet, Vann i Viken, mellom Construction City Cluster og Norwegian Water Cluster, skal vi lage den første av fire innovasjonsplattformer.

Vann i Viken er et fellesprosjekt mellom Construction City Cluster og Norwegian Water Cluster (Vannklyngen), hvor vi ønsker å finne løsninger på utfordringer relatert til overvann. I løpet av prosjektperioden vil vi avholde fire innovasjonsplattformer (workshops), hvor vi vil sette sammen de rette kompetansene for å løse overvannsutfordringer i Viken Fylkeskommune.

Derfor inviterer Construction City Cluster og Vannklyngen til felles workshop for å utvikle prosjektgrupper, som kan ta disse løsningene fra tanke til handling.

Denne våren har vi intervjuet nøkkelpersoner innen overvann og bygg. Herfra har det kommet en rekke med anbefalinger til utfordringer innen overvann, som kan løses i fellesskap på tvers av verdikjeden. Temaet for workshopen er ikke bestemt, men nøkkelpersonene har vært samstemte om de viktigste temaene å ta tak i:

  • FDV for overvannsløsninger
  • Flom(veier) og skadereduksjon
  • Naturbaserte løsninger
  • Test av teknologier/veileder for teknologier
  • Tidlig helhetlig planlegging (på tvers av tomter og kommuner)
  • Partikkelforurensing fra vei (herunder mikroplast)
  • Smart styring av vannets vei
  • Bedre datagrunnlag og modellering
  • Gjenbruk av vann (oppsamling og alternative formål)

Program og tema oppdateres derfor fortløpende!

Har du spørsmål om prosjektet eller workshopen? Ta kontakt med prosjektleder for klima og miljø, Niklas Pedersen.