• Effektiv

Samarbeid om fremtidens 3D-print og arkitektur

Entreprenører, arkitekter, byggherrer og akademia skal utforske hvordan man etterspør 3D-printteknologi i byggeprosjekter, og samarbeider på tvers av verdikjeden.

Published 23. april 2024
36824802805 78dd7bffc3 k

Er det slik fremtiden samarbeid om testing av nye materialer ser ut?

Problemstilling:

  • En mulighet er å skape større forståelse for hvilke muligheter som ligger i 3D-print teknologien, og får hjelp til å etterspørre hvordan man setter krav. En ide er å utarbeide et samarbeidsprosjekt med et utvalg entreprenører, byggherre, arkitekter og NTNU med hensikt å finne ut "hvordan etterspør man 3D-print?" eller "hvordan optimalisere design med bruk av 3D print og KI"
  • Intensjonen er å involvere forskjellige deler av verdikjeden, for så å bruke prosjektet til å teste hvordan kan KI og 3D-print brukes for å optimalisere design løsninger og oppnå miljøkrav.
  • Det finnes allerede flere materialer som brukes i 3D-printing, men informasjonen er fragmentert og ingen har det fulle bildet. En annen mulighet er å undersøke hvilke materialtyper som allerede finnes, eller nye typer materialer (regenerative materialer for eksempel) som kan anvendes.

Type prosjekt:

  • Under diskusjon.

Arbeidsplan:

  • Statsbygg er key stakeholder, CCC bidrar med fasilitering og pådriv, AF Gruppen og NTNU kan støtte prosjektet med kunnskap.
  • Ser på muligheten for å knytte søknaden til forskningsrådet for midler og ressurser.
  • Flere er velkommen til å ta kontakt og vise interesse til prosjektet!

Status:

  • Prosjektorganisasjon er under utarbeidelse.
  • Høres problemstillingen spennende ut? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder for effektivisering, Alessia Bellini på alessia.bellini@constructioncity.no
Asplan Viak Tron Tronsen
AF Gruppen Øyvind Kjøllesdal
NTNU Stefan Jacobsen
Statsbygg Terje Gulowsen