• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Ane i Mondial

Mondial digitaliserer og strukturerer prosessen for arealplanlegging, og har nylig blitt nominert til Nordic Proptech Awards.

Published 03. oktober 2022
Ane 2

Ane Gjelsvik, gründer og leder av Mondial. Foto: Mondial

Hvem er du?


Mitt navn er Ane Gjelsvik, og jeg er gründer og leder av Mondial. Min bakgrunn er fra Oslo og Asker kommune, hvor jeg har jobbet som rådgiver og leder i 20 år. Noe kanskje ikke alle vet om meg er at jeg har danset balett i Operaen.

Hva er heispitsjen din?


Geografiske arealer er ekstremt verdifulle ressurser, som må utnyttes eller skjermes på riktig måte. I mange norske kommuner er planprosessene lite strukturerte, tar lang tid og er kostbare. Variasjonen mellom kommunene er dessuten store.

Mondial utvikler digitale løsninger som effektiviserer, sikrer kvalitet, og øker forutsigbarhet i offentlige og private beslutningsprosesser.

Ved å digitalisere og strukturere prosessen for arealplanlegging, skal vi sikre enhetlig, konsistent og forutsigbar praksis for både forslagsstillere og planmyndigheter.

Skjer det noe spennende hos dere nå?


Det skjer masse spennende akkurat nå. Vi er i møter med mange potensielle kunder og samarbeidspartnere. Vi finner stadig nye bruksområdet for produktet, og vi får gode tilbakemeldinger. Vi er nylig blitt nominert til Nordic Proptech Awards, og vi har snart en stor lansering av vårt planiniativ.no!

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?


Vi ønsker å bli kjent med, samarbeide, og komplimentere små og store selskaper som er en del av klyngen. Vi ser at vi er en del av en stor verdikjede, og ønsker derfor å møte andre i bransjen. Vi håper at Construction City kan gjøre at vi lærer mer om andre løsninger, blir bedre kjent, og at flere vil ta kontakt!

Ønsker du å lære mer om hva Anne og Mondial driver med? Ta kontakt med henne på ane.gjelsvik@mondial.no.