• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Lene i Resirqel

Det er gjennom samarbeid at vi klarer å beveger oss fremover, og finne de beste løsningene, sier Lene Westeng, daglig leder i Resirqel.

Published 13. september 2022
Lene svarthvitt

Lene Westeng er partner og daglig leder i Resirqel. Foto: Resirqel

Hvem er du?


Jeg heter Lene Westeng, og jeg er partner og daglig leder i Resirqel. Jeg er utdannet arkitekt, og jobbet som det en stund før jeg etter hvert ble ombruksrådgiver og ombruksnerd på heltid. Jeg kom til Resirqel i 2020, fordi jeg ønsket å arbeide mer konkret og hands on med å gjøre byggebransjen mer sirkulær. Og det føler jeg virkelig at jeg gjør i dag! Ellers elsker jeg friluftsliv, og er en ekte nordlandspatriot. Å vokse opp på sauegård i Lofoten gjør at få ting måler seg med å dra hjem så ofte man får anledning. Selv etter å ha bodd over 15 år andre steder.

Hva er heispitsjen din?


Resirqel er en ledende bedrift innen ombruk i bygg- og eiendomsbransjen, og har gjennom flere år arbeidet for en mer sirkulær byggebransje. Selskapet har siden oppstarten i 2013 vært med å etablere ombruksbransjen i Norge, gjennom både forskningsarbeid og praktiske prosjekter. I Resirqel jobber vi med alle steg i ombruksprosessen, fra kartlegging av ombrukspotensialet i bygg, til alt det praktiske rundt demontering, logistikk og lagring av ombruksmaterialer. I dag er vi et spesialistmiljø med tverrfaglig bakgrunn innen byggfag, arkitektur og eiendom, og har som hovedfokus å tilby rådgivning innen ombruk.

Franzefoss Resirqel 06
Lene Westeng og Ståle Nistov, daglig leder i Franzefoss. Franzefoss Gjenvinning har nettopp kommet inn som medeier i selskapet. Foto: Resirqel

Skjer det noe spennende hos dere nå?


Resirqel er initiativtaker og samarbeidspartner i Sirkulær Ressurssentral. Den fysiske delen av sentralen skal etableres på Økern i Oslo, i Statsbygg sitt gamle byggetelt fra Regjeringskvartalet. Ambisjonen er å være en sterk pådriver og tilrettelegger for å redusere klimafotavtrykket fra materialbruk i bygg- og anleggsbransjen. Det skal gjøres gjennom etablering og drift av en sentral for lagring og videreformidling av byggevarer, samt etablering og drift av en nasjonal kunnskapsarena som allerede er igang og har hatt flere samlinger. Prosjektet utvikles som et samarbeid mellom Resirqel og Pådriv, med Statsbygg, OBOS, Oslobygg, Mustad Eiendom og Höeg Eiendom som strategiske samarbeidspartnere. OmBygg, datterselskapet til Resirqel, skal utføre den daglige driften av sentralen.

En annen veldig gøy ting som skjer hos oss er at vi nylig kunne offentliggjøre at vi har fått med oss en ny partner i selskapet. Franzefoss Gjenvinning har kommet inn som medeier, og midlene Franzefoss investerer gjennom en rettet emisjon skal brukes til å videreutvikle våre allerede etablerte tjenester, og understøtte utvikling og etablering av flere nye løsninger. Ambisjonen er å arbeide mot en industriell satsning på ombruk av byggematerialer. Vi har felles målsetning om å jobbe aktivt med å flytte avfall høyere opp i avfallshierarkiet.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?


Hos oss ser vi at det er gjennom samarbeid at vi klarer å beveger oss fremover og finne de beste løsningene. Vi er alltid åpne for samarbeidsprosjekter, drive fram initiativer og lære av hverandre. Gjennom Construction City har vi kort vei til andre klyngemedlemmer, og det ønsker vi å benytte oss enda mer av i fremtiden!

Ta gjerne kontakt med Lene på lene@resirqel.no.