• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Mats i Norsk Gjenvinning

Mats Mauer Pettersen jobber i Norsk Gjenvinning. Han elsker å tenke nytt sammen med andre.

Published 12. mai 2022
Mats

Mats Mauer Pettersen i Norsk Gjenvinning

Hvem er du?

Jeg heter Mats Mauer Pettersen, og begynte i Norsk Gjenvinning i 2019. Her jobber jeg med innovasjon, og mot målet vårt om å sette fart på overgangen til sirkulærøkonomien. Jeg elsker å tenke nytt sammen med andre, og bidra til å skape positive endringer. Det får jeg anledning til i Norsk Gjenvinning, der vi har en yrende innovasjonskultur, og ikke minst i Construction City. Ved siden av jobb er jeg stolt far til to gutter, og nyter familielivet med min fantastiske kone Sara. Så må jeg også trekke frem Kaospilotenes mannskor VOM og Bjølsen Jakt- og Motorsykkelforening, som sørger for å dra denne småbarnsfaren ut av familieboblen.


Hva er «heispitsjen» din?

Norsk Gjenvinning spiller en viktig rolle for at Norge skal nå sine klimamål, og kunne sette fart på omstillingen til en reell sirkulær økonomi. Gjennom våre aktiviteter sikres råvarer til produksjon av nye materialer, med et lavere klimaavtrykk enn ved bruk av jomfruelige råvarer. Vi legger også til rette for bærekraftig industriutvikling og leverandørindustri.

Ngn
Norsk Gjenvinning er en av partnerne i klyngen, og jobber aktivt med innovasjonsprosjekter som fremmer det grønne skiftet.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Her skjer det noe spennende hele tiden! Vi har en stor portefølje av innovasjonsprosjekter, og ansatte nylig en ny daglig leder, Ioana Arghir til rådgivningsvirksomheten REvise. Vi ser at kunnskapen vi besitter også kan komme til nytte i nye sammenhenger, for å bistå kundene med å nå målsetninger innen miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi. For eksempel rådgir vi nå eiendomsutviklere i tidligere faser, slik at de får et avfallskonsept som er «fremtidssikkert» i lys av overgangen til sirkulærøkonomi. Dette er kritisk infrastruktur som tradisjonelt har fått lite fokus i prosjekteringsfase, og fører ofte til en lite optimal driftssituasjon, som det er vanskelig å endre i etterkant. Dette handler også om å tilby en bedre tjeneste til leietakere.

Vi har også et stadig større fokus på avfallsreduksjon og ombruk. Vi lærte fra prosjektet Kristian Augusts gate 13, der vi leverte ombruksmaterialer, at det er mulig å spare opptil 97% C02-utslipp ved ombruk av stål i forhold til nyprodusert stål i bygg. Dette tok vi med oss videre, og har nå inngått et samarbeid med Norsk Stål, der målet er å utvikle en industriell verdikjede som kan muliggjøre dette i stor skala. Første steg er en storskalapilot, der vi demonterer stål i forbindelse med at Norsk Gjenvinning sin rivingsdivisjon, Nordic Demolition, bidrar i rehabiliteringen av den gamle amerikanske ambassaden.

Det pågår også svært spennende digitale prosjekter. Ved å måle avfall og avfallshåndtering i stadig større detalj, og ved å knytte dette til prosjektdata, ser vi at byggeprosjekter gjennom verktøyene vi utvikler kan redusere avfall, øke materialgjenvinningsgraden, og gi viktig data til bærekraftsrapporteringen.


Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?

Vi har rik erfaring med at det er gjennom samarbeid vi lykkes med innovasjon. Rammene som Constrution City setter legger til rette for mer av det! Ved å dele kunnskap, forstå hverandre og tenke sammen, så finner man nye løsninger. Vi samarbeider allerede med en rekke virksomheter i klyngen, og jeg gleder meg til å bli kjent med flere.

Ønsker du å høre mer om Norsk Gjenvinnings mange spennende prosjekter, eller ta en prat med Mats om samarbeid? Ta kontakt med han på mats.mauer.pettersen@ngn.no.