• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Merete i Sweco

Merete Saugestad i Sweco bygget elbiler som student og leder bærekraftsarbeidet i Sweco.

Published 20. juni 2023
Merete Saugestad

Foto: Sweco

Hvem er du? Kan du fortelle noe folk kanskje ikke vet om deg?

Jeg heter Merete Saugestad og jeg er bærekraftsdirektør i Sweco. Jeg har alltid vært engasjert i miljø: allerede som NTNU-student i 1995 hadde jeg sommerjobb med å bygge elbiler på fabrikk i Norge. Og i 2021 ledet engasjementet meg til stillingen som bærekraftdirektør i Sweco.

Jeg brenner for at vi skal bygge samfunn som er gode å leve i og som tar vare på naturen vår. I Sweco jobber jeg tett med lederne våre for å sikre at vi fokuserer virksomheten vår på de prosjektene som er sentrale i en bærekraftig omstilling. Jeg er også pådriver for at vi kontinuerlig utvikler kompetansen og metodikken vår slik at prosjektene vi jobber med tar stadig mer hensyn til klima og bærekraft.

Fortell litt om virksomheten din. Hva er «heispitsjen»?

Sweco er Europas ledende rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet. Vi jobber aktivt for et mer bærekraftig samfunn ved å jobbe tett sammen med kundene våre, være pådrivere og bruke vår kunnskap og erfaringer. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg og områder, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Som rådgivere har vi en unik mulighet til å sette fart på omstillingen til et grønnere og mer inkluderende samfunn. Vi er 2.200 arkitekter, ingeniører og fageksperter i Norge og til sammen 20.000 i Europa.

Skjer det noe spennende hos dere som du er gira på å dele?

Ja, det er klart! Med så mange dyktige fagfolk som er involvert i 8000 prosjekter årlig skjer det selvsagt masse! Akkurat nå er jeg spesielt fornøyd med at vi lykkes med å være en attraktiv rådgiver for private og offentlige virksomheter også på strategiske spørsmål knyttet klima og bærekraft.

Så har Sweco en mer enn 100 år lang tradisjon med rådgiving innen energi. Behovet for denne type rådgiving er mer aktuelt enn noensinne, og her stryker vi oss stadig. Til sist vil jeg nevne ombruk og sirkularitet i byggebransjen som er en tematikk vi jobber mer og mer med for tiden.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer og være aktiv i klyngen?

Vi vil gjerne dele erfaringer med og lære av de andre partnerne om alt som har med bærekraftig bygg og anlegg. Spesielt er vi opptatt av sirkularitet og natur for tiden, og det hadde vært spennende å få til noen felles prosjekter knyttet til dette.

Hvis du er interessert i å samarbeide om noe av dette, er det bare å kontakte meg på merete.saugestad@sweco.no!