• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Snorre i Plaace

Snorre Jordheim Myhre er en av gründerne av proptech-selskapet Plaace, som tilbyr innsikten som trengs for god byutvikling.

Published 20. februar 2023
Snorre jordheim myhre

Hvem er du?


Jeg heter Snorre Jordheim Myhre, og er en av gründerne av proptech-selskapet Plaace. Der har jeg det overordnede ansvaret for selskapet, og er involvert i alt fra salg til investorkontakt og produktutvikling. Bakgrunnen min er som prosjektleder innen konsulentbransjen og dagligvare, med prosjekter relatert til strategi, innovasjon og forretningsutvikling.

Hva er heispitsjen din?


Plaace tilbyr innsikten som trengs for god byutvikling, og samler eiendomsaktører, meglere, handels- og serveringsbedrifter på samme plattform. Aktørene får daglige oppdateringer om hvordan sitt område utvikler seg, og kan besvare spørsmål som: Hva brukes det penger på? Hvor mange, og hvilke mennesker er det i området? Eller, hvilke handels- og serveringsaktører gjør det best?

Skjer det noe spennende hos dere nå?


Svært mye som skjer om dagen! Det største er at vi nå har et komplett kommersielt team og rigger opp for økt salg og kundekontakt. Samtidig skjer det masse med produktet vårt og vi holder et høyt tempo på utviklingen.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?


Vi ønsker å samarbeide med medlemmene i å lære opp bransjen i bruk av nye teknologiløsninger. Ta gjerne kontakt med vår salgssjef Benjamin Blatch på benjamin@plaace.co. Han er alltid klar for en prat, enten det gjelder om kunder, samarbeidsprosjekter eller sparring.