• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Tine i Codex

Juss kan drive frem innovasjon, ikke bare bremse. Møt advokat, partner og «taxisjåfør»: Tine fra Codex! Published 08. november 2023
Codex Tine Granlund

Hvem er du?

Jeg jobber som advokat og er partner på Codex sin avdeling for næringseiendom og entreprise. I Codex jobber vi også mye med miljø- og bærekraft, og som leder av Codex Green får jeg brukt mye tid på spennende problemstillinger der juss møter det grønne skiftet. Særlig nært hjertet ligger ombruk, og bruk av kontrakter for å fremme grønn utvikling.

Jeg er også «taxisjåfør» på deltid for to aktive barn som kjøres mellom håndball og ishaller, og har en ambisjon om å løpe min første halvmaraton i 2024.

Fortell litt om hva du dere gjør i Codex. Hva er "heispitsjen" deres?

Vi i Codex er opptatt av å tilby kundene våre effektive, tilpassede og bærekraftige løsninger i hver enkelt sak. Vår rådgivning skal være i henhold til den konkrete virksomheten eller personens ønske og behov, og vi har særlig fokus på tilgjengelighet, samt å finne gode løsninger i tidligfase.

Codex var også det første advokatfirmaet i verden som ble erklært klimanøytralt av FN, og vi jobber hver dag med å finne og sette søkelys på de problemstillingene der vår rådgivning kan bidra til å oppnå bærekraftmålene.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

I disse dager jobber vi på entrepriseavdelingen mye med hvordan prosessmekanismene og avtalefriheten i standardkontraktene kan brukes til å fremme ombruk og grønne løsninger. Vi jobber også mye med å formidle kunnskap om juridiske spørsmål, og særlig aktuelt er nye miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Og til slutt, hvordan ønsker dere å samarbeide med andre i klyngen?

Vi håper vi kan bidra med det rettslige perspektivet inn i klyngens praktiske arbeidsområder. For eksempel kan vi bidra med perspektiver om hvordan regulere reklamasjoner og garantiansvar for ombrukte byggevarer i entreprisekontraktene, hvordan dagsmulktsbestemmelser kan sikre nødvendig dokumentasjon på rett tidspunkt for sertifisering av bygg eller hvordan man hensiktsmessig kan, og bør, innta bærekraftrapportering i alle bedriftens relevante kontrakter.

Vi ser at jussen spiller en sentral rolle i de aller fleste spørsmål, og ønsker å dele av vår kunnskap til hvordan reglene kan være bidragsytere – og ikke bare brems.

Det er bare å ta kontakt for hyggelig samtaler om hvordan vi jobber med regelverket, og vi er alltid åpne for å gjøres kjent med spennende dagsaktuelle problemstillinger der jussen kan være en nøkkel til løsning.