Bronse til Construction City

Construction City har oppnådd bronse-sertifisering i EU sin klyngeevaluering!

Published 23. mars 2021
BRONZE Label

Construction City har oppnådd bronse-sertifisering i EU sin klyngeevaluering. Bronsegodkjenningen innenfor Cluster Management Excellence tildeles av sertifiseringsorganet European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

- Vi har nå tatt et viktig steg for å koble den norske bransjen på andre flinke europeiske klynger, og er veldig glade for denne anerkjennelsen. Bronse-sertifisering er et kvalitetsstempel vi er skikkelig stolte av, sier daglig leder i Construction City Cluster, Benedicte Økland.

Det er første gang Construction City blir vurdert av ESCA. Blant kriteriene som vurderes er klyngens struktur, ledelsens modenhet, finansiering, strategi, mål og tjenester. Utmerkelsen og kvalitetsstemplet er gyldig i to år. Da må klyngen må gjennom en ny sertifisering for å beholde sertifiseringen.

- Denne vurderingsprosessen har gitt oss gode tilbakemeldinger på hvor vi står sammenliknet med andre, og hvordan vi kan videreutvikle klyngen for å gi et best mulig tilbud til medlemmene våre, sier Økland.

Vi jobber målrettet mot å bli en enda bedre klynge for medlemmene våre, og er glade for å ha dette på plass før vi neste år søker om opprykk til Arena Pro.

Benedicte Økland – Daglig leder i Construction City Cluster

Bronse-sertifiseringen kvalifiserer Construction City for å søke om opptak i det norske klyngeprogrammet på et høyere nivå: Arena Pro.

- Vi jobber målrettet mot å bli en enda bedre klynge for medlemmene våre, og er glade for å ha dette på plass før vi neste år søker om opprykk til Arena Pro, avslutter Økland.