Byggenæringen er lei avslag

Byggenæringen sliter med å få gjennom søknader om forskningsmidler. Hvor sitter problemet, spør Construction Citys Benedicte Økland i et intervju med Teknisk Ukeblad.

Published 09. oktober 2020
Benedicte

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Klima 2050 ble godkjent av Forskningsrådet i 2015, men siden den gang er det ikke godkjent en eneste SFI-søknad fra byggenæringen. I siste runde stod Construction City, SINTEF, NTNU, BI og flere aktører i byggenæringen bak en søknad kalt Centre for Digital Innovative Construction Life Cycle. Den fikk også avslag.

- Det overrasket søknadspartnerne. Søknadene blir gått gjennom av et internasjonalt forskerpanel, og vårt prosjekt kom meget godt ut av den vurderingen. Vi trodde vi skulle nå frem denne gangen, forteller Økland til Teknisk Ukeblad.

BAE-næringen står for 16 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv, og 25 prosent av den totale sysselsettingen. Vi står også for en betydelig del av klimautslippene. Forskning og innovasjon har derfor ikke bare betydning for bransjens fremtidige konkurransekraft, men også for norske arbeidsplasser og klimaarbeid i en bredere forstand. Construction City etterlyser derfor en målrettet satsing på FoU i byggenæringen.

- Uten en målrettet satsing på forskning og innovasjon er det ikke mulig å nå målene i Parisavtalen. Byggenæringen er en stor kilde til CO₂-utslipp, avfall og materialforbruk, så her er det mye å hente, sier Økland.

Les hele saken i Teknisk Ukeblad.