Construction City – en ny måte å samle bransjen

Hvordan få byggebransjen til å samarbeide for å finne framtidsrettede, bærekraftige løsninger? OBOS, AF gruppen og Betonmast har tatt initiativet til Construction City som skal samle Norges største fastlandsnæring.

Published 28. november 2019
Construction city atrium

Construction Citys første campus på Ulven blir et samlingspunkt for virksomheter og organisasjoner innen eller tilknyttet bygge- og eiendomsbransjen. (Illustrasjon: Link Arkitektur)

Camilla Krogh, daglig leder for Ulven AS og Construction City Eiendom, viser fram bilder av Construction City. Foreløpig eksisterer bygget som er like stort som 12 fotballbaner og skal ligge i Oslos nye bydel, Ulven, bare på papiret, men om et og et halvt år begynner byggingen som skal romme Norges største fastlandsnæring, altså byggenæringen.

- I midten av konstruksjonen har vi det vi kaller et hjerterom, Det er en stor glasshall over 10 etasjer som skal være en myldreplass. Ut fra hjerterommet går det seks kontorfløyer. Til sammen er det rom for 5000 arbeidsplasser, forklarer Krogh.

Samarbeid gir økt konkurransekraft

Tradisjonelt har bedriftene i bransjen holdt ideene sine for seg selv og jobbet isolert med tanken om at det gjør dem mer konkurransedyktige. Construction City ønsker å endre denne kulturen, skape samhandling og kunnskapsdeling. I hjerterommet skal ikke bare samarbeidspartnere møtes, men også konkurrenter, for å dele ideer og jobbe frem prosjekter som driver bransjen fremover.

Benedicte Økland, daglig leder i daglig leder i Construction City Cluster, mener Bygg21 har gjort en viktig jobb med å bygge relasjoner og skape engasjement som ikke var der tidligere.

- Byggebransjen har vært fragmentert og konservativ, og å endre en kultur er ikke gjort over natta. Men Bygg21 har vært en god start på å samle bransjen og få forskjellige folk til å snakke sammen. Også folk som i utgangspunktet var skeptiske, sier Økland.

Construction City ønsker å bygge videre på dette, og bl.a. øke evne og vilje til felles forskning, felles prosjekter og felles kompetanseheving

Henter inspirasjon fra Bygg 21

Krogh forteller hvordan de på flere områder arbeider etter prinsippene beskrevet i Bygg21s veileder «Ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder». Hun vil spesielt trekke fram hvordan de har jobbet med punktet «stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser».

- Hjertetrommet er kanskje det tydeligste eksempel på det. Et annet eksempel er at vi har lagt opp til at bygget har innbydende trapper i fellesarealet for å komme seg til kontorene istedenfor at de tar heisen. Dette stimulerer til både fysisk og sosial aktivitet.

Ute kommer det til å tilrettelegges for gående, sparkende og syklende. Det vil være parker og cafeer, arealer der en kan drive med fysisk utfoldelse og fritidsaktiviteter.


- Byggebransjen har vært fragmentert og konservativ, og å endre en kultur er ikke gjort over natta. Men Bygg21 har vært en god start på å samle bransjen og få forskjellige folk til å snakke sammen. Også folk som i utgangspunktet var skeptiske sier Økland.

Benedicte Økland – CEO, Construction City

Stor fleksibilitet og halvparten av materialene ombruk

Et av hovedmålene i prosjekter er å planlegge for høy fleksibilitet i bygget slik at det kan endres uten store fysiske ombygginger for å unngå store miljøbelastninger. Construction City skal både romme store og små leietakere, med kort og lang leie. Det krever stor fleksibilitet og smart utnyttelse av arealene.

- Vi planlegger for mye sambruk og fellesfunksjoner i bygget. Vi skal bygge med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp. Vi har satt oss et mål om at minst 50% av materialbruken er ombruk, gjenbruk og oppbruk, sier Krogh.

OBOS viser til forskning som viser at selskaper som organiserer seg i næringsklynger vokser mer, skaper flere verdier og er mer innovative.

- Vi kan ikke bare snakke om dette i vide og det brede, vi må se konkrete resultater. Bygg21s arbeid med anbefalinger og beste praksis er en god begynnelse. Vi ønsker å ta dette arbeidet til neste nivå med felles metodikk, avslutter Økland.