Construction City fikk offisiell klyngestatus

Næringsklyngen tas inn i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og tildeles Arena-status.

Published 28. november 2019
Ej yao D46m X Ls QR Jw unsplash

"Klyngen skal bygge et sterkt økosystem for innovasjon. Anerkjennelsen fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva gjør at dette arbeidet blir enda mer solid", Sier Construction City CEO Benedicte Økland (Bilde: Obos)

Bransjen trenger en velfungerende klynge

Arenaprogrammets formål er å utløse samarbeid og utvikling med sikte på å øke virksomhetenes innovasjonsevne og konkurransekraft. Det sammenfaller godt med målsettingen Construction City Cluster har for sine medlemmer fra verdikjeden innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, og styremedlem i OBOS, har fulgt arbeidet med etableringen av klyngen tett. Han har forsket på næringsklynger i mange år og er en av Norges fremste eksperter på området.

– Ingen næring vil ha så stor nytte av en velfungerende klynge som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Dette er Norges største fastlandsnæring, og en næring med et stort potensial for innovasjon og produktivitetsforbedringer, mener Reve.

Arena-status: en viktig anerkjennelse

– Construction City ble stiftet for bare ett år siden, og allerede nå tas klyngen inn i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og tildeles Arena-status. I klyngen skal vi bygge et sterkt innovasjonsøkosystem og med anerkjennelsen fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA blir dette arbeidet enda mer solid. Aktører som tidligere har jobbet hver for seg, jobber nå sammen for å løse de store utfordringene på for eksempel bærekraft og effektivitet, sier Benedicte Økland, daglig leder i Construction City Cluster.

På et år har 45 selskaper sluttet seg til næringsklyngen.

– Forskning viser at næringsklynger skaper større verdi og vekst for de som går sammen om innovasjon og kunnskapsutveksling. Tiden er inne for at også bygg- og anleggsbransjen endrer måten å jobbe på i Norge, og vi mener at vi har gode forutsetninger for å lykkes, sier Økland.

Cc arena
Vegard Storaunet, Benedicte Økland og Kirandip Kaur i Construction City sammen med Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Virksomheter strømmer til klyngen

Interessen for klyngen har vært veldig stor, og det er en spennende tilstrømning av nye medlemmer. Blant annet Statsbygg, Cramo og Microsoft har signert i løpet av 2019, slik at klyngen nå består av 45 signerte medlemmer.

Også andre utradisjonelle selskaper for bygg- og anleggsbransjen som Telenor, Gjensidige og Lyse har blitt medlemmer i klyngen.

– Vi skal bygge et sterkt økosystem for bransjen, og det er avgjørende at vi også har denne delen av verdikjeden vår med i klyngen, sier Benedicte Økland.

– Bedre samhandling har lenge vært etterspurt i bransjen, og vi synes det er spennende å bli med i Construction City. I Statsbygg forsøker vi å legge til rette slik at startups kan få teste løsningene sine i konkrete prosjekter og tror at vi gjennom samarbeidet kan vi ta dette arbeidet enda videre. Vi gleder oss til å være med på å utvikle og utfordre byggenæringen enda mer fremover gjennom klyngen, sier Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg.

Oslos nye samlingspunkt

På Ulven etableres et av verdens fremste kompetansemiljø for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Et 85 000 kvadratmeter stort kompleks skal romme flest mulig aktører innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Om halvannet år starter byggingen av Construction City som kommer til å romme minst 5000 arbeidsplasser.

Vi skal bygge et sterkt økosystem for bransjen, og det er avgjørende at vi også har denne delen av verdikjeden vår med i klyngen

Benedicte Økland – CEO, Construction City

Bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen er Norges største fastlandsnæring med 57.000 bedrifter og 235.000 ansatte. Den samlede årlige omsetningen nærmer seg 500 milliarder kroner (kilde: SBB). Norsk BAE-bransje står overfor et tydelig utfordringsbilde som det er av nasjonal betydning å adressere. Digitalisering kan øke produktiviteten og realisere gevinster på opp mot 100 milliarder kroner årlig internasjonalt (kilde: Sintef). Bransjen står også for en betydelig klima- og miljøbelastning. SSB beregner at bransjen i Norge står for ca. 15 prosent av det samlede CO2-utslippet, 40 prosent av materialforbruket og 25 prosent av alt avfall.

Internasjonalt samarbeid

Construction City har satt seg som mål å være bransjens mest relevante forum for samhandling og nye løsninger, bygge et utstillingsvindu på Ulven innen 2024 og bidra til å etablere globalt anerkjente næringsaktører innen 2030.

Arena-status gir mulighet til lettere å koble seg på internasjonale nettverk, noe næringsklyngen er opptatt av. Økland mener at hvis de skal klare å møte det teknologiske taktskiftet og økt internasjonal konkurranse, er klyngesamarbeid på tvers helt nødvendig.