• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Bjørge i Asplan Viak

Bjørge Sandberg-Kristoffersen er energi- og miljørådgiver i Asplan Viak, og brenner for å finne gode løsninger for ombruk.

Published 27. februar 2023
BSK

Hvem er du?

Mitt navn er Bjørge Sandberg-Kristoffersen, og er energi- og miljørådgiver i Asplan Viak. Jeg jobber med energirådgivning og beregninger, Breeam NOR og In Use, men bruker mesteparten av tiden min på ombruksfeltet.

En av mange ting offentligheten vet lite om er at jeg i jakten på å redusere egne klimagassutslipp har utviklet en voksen interesse for å lage cider av frukt og bær fra egen hage.

Hva er heispitsjen din?

Asplan Viak leverer rådgivningstjenester innen plan, arkitektur og ingeniørfag. Vi elsker tverrfaglig samarbeid, både internt og eksternt, for å hente inspirasjon, dele innsikt og gjøre forskjell. Vi fokuserer mye på å finne ut av ting, systematisere og forbedre for å levere på økonomi, bærekraft og samfunnsmessig utvikling. Og, så har vi det gøy sosialt og faglig! Det er kanskje den viktigste faktoren for å levere kvalitet.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Vi jobber intenst med å utvikle vårt eget digitale verktøy for ombrukskartlegging. Asplan Viak ombruk har vært gjennom en fase med brukertesting, og nå rigger vi oss for markedsetablering. Det vil heve kvaliteten for alle typer aktører innen kartlegging, behandling av informasjon om kartlagte ombruksvarer, men også for tilgjengeliggjøring av ombruksvarer.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre klyngemedlemmer?

Vi er åpne for å delta høyt og lavt, uavhengig av fagområder og markeder. Klynger fungerer dårlig hvis man ikke møtes, og bygger relasjoner. Derfor er det så spennende å være del av faggruppen. Vi arrangerte nylig en Construction Coffee, et frokostseminar, om ombruk av tekniske installasjoner. Plutselig har man et bredt spekter, av blant annet konkurrerende aktører, samlet som ivrig diskuterer problemer og løsninger. Det er en klynge-effekt vi ønsker å ta del i!

Samarbeid i klynger er en fantastisk mulighet til å treffe aktører på tvers av markedet. Det er enormt med kompetanse og erfaring på så mange interessante felt blant medlemmene. Jeg kommer alltid ut av et møte med en «WOW-følelse». Så for all del; bare å ta kontakt med meg!