• Bli kjent med folka i klyngen

Møt Petter i Microsoft

Hvordan skal kunstig intelligens skape en mer bærekraftig og effektiv bransje? Det prøver Petter Merok i Microsoft å finne svar på - når han ikke dykker etter skatter på havbunnen.

Published 07. september 2023
Petter 2

Hvem er du? Fortell en ting mange ikke vet om deg!

Jeg er industriansvarlig for bygg og anleggsbransjen i Microsoft Norge. Av bakgrunn er jeg utdannet fra NTNU og jeg har hele livet vært interessert i hvordan teknologi kan forbedre, forenkle og skape nye muligheter. Det har jeg vært heldig å få jobbe med i mange land og bransjer.

En liten fun fact: en gang fant jeg faktisk en sunken skatt under et dykk.

Fortell litt om hva du dere gjør i Microsoft. Hva er heispitsjen?


Microsoft har som bærende ide om å bidra med teknologi som gjør at alle folk og selskaper kan oppnå mer. I teamet som jobber med denne bransjen har vi bygget videre på denne ideen og satt søkelys på hvordan vi best kan samarbeide med kunder og aktører i bransjen for å oppnå mer bærekraftig, innovativ og lønnsom drift slik at industrien kan fortsetter å endre samfunnet på en positiv måte.

Det oppleves veldig meningsfylt å jobbe med bygg og anleggsbransjen. Det er tross alt den som bygger landet og former hvor og hvordan vi lever. Bransjen er stor både i omsetning og i antall ansatte, men har samtidig en god del utfordringer. Størst av alle er kanskje det store miljøavtrykket. Av egen erfaring og ikke minst eksempler delt av mine kolleger rundt i verden vet jeg at mange av disse utfordringene kan løses med hjelp av teknologi. Et av de selskapene som virkelig har imponert meg med tanke på dette er Veidekke som tenker både nytt og innovativt rundt digitalisering og innovasjon.

Skjer det noe spennende hos dere nå?

Her vil jeg vel si alt som skjer innen kunstig intelligens. De fleste har fått med seg at kunstig intelligens nå har kommet i praktisk bruk og at teknologien spås å revolusjonere alt arbeid og alle bransjer. Microsoft har en ledende rolle i utviklingen og vi har satt søkelys på å gjøre kunstig intelligens trygt og sikkert tilgjengelig. Det har vært en overveldende interesse fra kunder og partnere som vi nå jobber sammen med for å finne de relevante og verdifulle bruksområdene. Samtidig jobber vi med resten av teknologibransjen og myndigheter for å gjøre at teknologien utvikles og brukes på en etisk riktig måte. Fra det jeg har sett så langt vil kunstig intelligens bidra til å gjøre bygg og anleggsbransjen mer effektiv, lønnsom, sikker og bærekraftig.

Hvordan ønsker dere å samarbeide med andre i klyngen?

Vi er åpne for å jobbe med alle klyngemedlemmer som har en ide eller et problem som kan tenkes løst med teknologi for å sammen utforske mulighetsrommet. Vi deltar på arrangementer og arbeidsgrupper i regi av Construction City og andre industriaktører og deler i tillegg gjerne erfaringer fra våre kunder og samarbeidspartnere i rundt i verden. Ta gjerne kontakt med meg på petterm@microsoft.com.