• Nyheter

Forskningsrådet med ny satsing for BAE-næringen

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner til samarbeidsprosjekter i BAE-næringen. Nå håper vi klyngemedlemmene kjenner sin besøkelsestid.

Published 24. mars 2021
Nfr web

I dag åpner Forskningsrådet for søknader om finansiering av FoU-prosjekter i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Det bevilges totalt 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter, som skal utvikle ny kunnskap næringen trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. I utlysningen står det at man ønsker å støtte prosjekter «med tematikk innenfor industrialisering av byggeprosesser, digitalisering, automatisering og effektive samarbeidsformer».

- Vi håper klyngemedlemmene bruker denne fine muligheten, som legger til rette for at næringen kan jobbe sammen med forskningsmiljøene om viktige problemstillinger, sier Maria Kollberg Thomassen, prosjektleder i Construction City.

Slik går du fram


Har du en konkret problemstilling innenfor en av de tematiske fokusområdene utlysningen dekker eller er du interessert i å vite mer om mulighetene? Da anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for videre veiledning. Her er noen utvalgte søknadskriterier:

  • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i samarbeid med relevante aktører i bransjen. Vi har flere klyngemedlemmer som kan være aktuelle partnere, herunder NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og OsloMet.
  • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
  • Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 10 prosent av totalkostnadene i prosjektet.
  • Utenlandske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet.
  • Utlysingen omfatter ikke prosjekter som omhandler energibruk og effektivisering i bygg, anlegg og eiendom

Minstebeløpet fra Forskningsrådet til et prosjekt er seks millioner kroner, og man kan søke om maksimalt 15 millioner kroner. Søknadsfristen er satt til 12. mai, og innen utløpet av november 2025 skal prosjektene være ferdigstilt.

Hvorfor bør din bedrift søke?

  • Forskningsmiljøene arbeider med dine problemstillinger
  • Dere får raskt tatt i bruk forskningsresultatene
  • Dere får høyere FoU-kompetanse
  • Dere videreutvikler bedriftens samarbeid med andre bedrifter og forskningsmiljøer