Fra silo til innovasjonshub: Historien om Construction City

Den tilfeldige samtalen som ledet til tidenes bredeste samarbeid i norsk bygge- og eiendomsbransje.

Published 15. januar 2020
201 Construction City EXT CAM01

Bygge- og eiendomsbransjen kritiseres gjerne for lav produktivitet og svak innovasjonskraft. Construction City er bransjens eget svar på utfordringene.

Når Daniel Kjørberg Siraj og Morten Grongstad snakker sammen om fremtidens arbeidsplass, lytter bransjen.

Som konserndirektører for henholdsvis OBOS og AF Gruppen er de premissleverandører for den norske bygge- og eiendomsbransjen. Det er en bransje som opplever økt press fra utenlandske konkurrenter, og som i sin natur er så geografisk spredt og desentralisert at det har vært krevende å bygge opp felles innovasjonsevne og konkurransekraft.

I 2016 møttes Kjørberg Siraj og Grongstad for å diskutere en mulig samlokalisering av storkonsernenes fremtidige hovedkvarterer. OBOS satt på en egnet 120 måls tomt på Ulven i Oslo - uvanlig stor gitt den korte avstanden til sentrum. Møtet munnet ut i en ambisjon som var langt større enn bare samlokalisering:

-Det var et gjennombruddsmøte. Vi ble enige om å gjøre noe som aldri har vært gjort tidligere, og som skal løfte vår kollektive konkurransekraft: et klynge- og eiendomskonsept som skal inkludere alle i bransjen - enten det er tradisjonelle konkurrenter, nye partnere eller utdanningsinstitusjoner, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Slik ble ideen om Construction City, Norges første klynge for bygge- og eiendomsbransjen, født.

Oversikt 1
Heller enn å utvikle og selge eiendom som de tradisjonelt ville gjort, ble OBOS, AF Gruppen og Betonmast enige om å bygge Norges fremste klynge for bransjen sin.

Campus stiger frem

En skog av kraner troner over Ulven mens et nytt, grønt og fremtidsorientert bolig- og innovasjonsdistrikt langsomt finner formen.

Her vil Construction City få sitt første, høyteknologiske hjem i over 80 000 kvadratmeter med førsteklasses næringseiendom. OBOS, AF Gruppen og Betonmast flytter hovedkvarterene sine hit i 2025, og vil få selskap av mange av bransjens mer fremoverlente virksomheter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

Seks romslige kontorvolumer vil skyte ut fra et innbydende atrium der folk møtes til måltider og arrangementer for å dele innsikt, initiere samarbeid og drive bransjens kollektive innovasjon. De innbydende lokalene skal underbygges av en levende og sofistikert digital samhandlingsplattform der klyngemedlemmer holder seg oppdatert og diskuterer bransjens utfordringer og strategier.

-De fleste av oss tilbringer like mye tid på kontoret som hjemme. Derfor må vi jobbe like hardt for å forme fremtidens arbeidsplass som vi gjør fremtidens boliger. Den største fordelen ved Construction City er at du sitter tett på folkene du samarbeider med, sier Siraj.

-Jo mindre den fysiske og mentale avstanden, dess enklere er det å jobbe sammen.

Den norske bransjen omfatter en kvart million arbeidstagere, fra arkitekter og bygningsarbeidere til elektrikere og eiendomsmeglere. Morten Grongstad er overbevist om at samlokaliseringen av virksomheter og utdanningsinstitusjoner på Ulven - og senere på andre campus rundt om i landet - vil øke innovasjonstakten og konkurransekraften for hele bransjen:

-Samlokaliseringen innebærer miljøer som er digitalt smartere, slik at vi kan tilby arbeidsmiljøer og tjenester som våre fremtidige ansatte er ute etter, sier Grongstad.

Hvis det er ett sted en klynge kan spille en avgjørende rolle, er det i denne bransjen. Construction City kan bli kraftsentret som skaper ny innsikt, bedrer kvaliteten og senker kostnadene for alle aktørene.

Torger Reve – Professor på BI

201 Construction City INT CAM02
-For å favne hele bransjen fra dressene på kontoret til hjelmene i felt, må Construction City være stedet der aktører på tvers av sektorer møtes for å dele innsikt, starte nye samarbeid, og løfte bransjens konkurransekraft, sier daglig leder Benedicte Økland.

Klyngemetoden

Byer i hele verden videreutvikler industriområder, sentrumsnabolag og kontorparker med en miks av boliger, næring og selve ankrene i den nye digitale økonomien: startup-inkubatorer og coworking.

BI-Professor Torger Reve er Norges fremste ekspert på klynger, og rådgiver i Construction City-prosjektet:

-Klynger skaper og fremmer dynamisk utvikling. De er blitt ekstremt viktige for å få til effektiv innsiktsdeling og forretningsutvikling rundt om i verden. Bransjer som lykkes har sterke klynger, sier Reve.

Klynger har allerede fått et sterkt fotfeste i Norge, spesielt i maritim og helserelatert næring. Gjennom arbeidet med rapporten "Et kunnskapsbasert Norge" oppdaget Reve og hans kolleger at bygge- og eiendomsbransjen - en av landets største industrier - var helt klyngefritt.

-Dette betyr at hvis det er ett sted en klynge kan spille en avgjørende rolle, så er det i denne bransjen. Construction City kan bli kraftsentret som skaper ny innsikt, bedrer kvaliteten og senker kostnadene for alle involverte, sier Reve.

Bare ett år etter den offisielle lanseringen av Construction City høsten 2018, ble klyngen tildelt status som Norwegian Innovation Cluster og tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge, som en av 20 norske klynger som jobber for langsiktig innovasjon gjennom samhandling.

Det er helt nødvendig å bevege seg bort fra "Du vinner, jeg taper"-holdningen. Hvis ditt selskap gjør det bedre, gjør mitt selskap det bedre".

Erna Solberg – Statsminister

Samarbeid er den nye konkurransen

-Vi bygger noe helt unikt. Mens de fleste profesjonelle nettverk er begrenset til ett yrke eller én sektor, skal Construction City drive samarbeid og nye løsninger i hele bransjen, sier Benedicte Økland.

Økland ble Construction Citys første daglige leder i 2018. Med bakgrunn fra OBOS hadde hun allerede en tydelig idé om retningen bransjen måtte gå:

-For å favne hele verdikjeden - fra dresskledde kontorarbeidere til hjelmene i felt - må Construction City være det tverrfaglige stedet hele bransjen møtes for å dele innsikt, sier Økland.

Økland har allerede etablert Construction City som en viktig aktør, lenge før campuset på Ulven står klart. Det er allerede en lang rekke arrangementer, studieturer og kurs. De er også i gang med å bygge den sofistikerte digitale samhandlingsplattformen - et dedikert community der medlemmer er i kontakt mellom arrangementer for å diskutere strategiske utfordringer, teknologi, forretningsmodeller og bærekraftsløsninger.

-Den virtuelle arenaen vår er svært viktig for at det skal knyttes kontakt på tvers av sektorer og geografi. Vi håper synergiene vi oppnår skal hjelpe oss å oppnå produktivitetsveksten vi har sett i andre bransjer, sier Økland.

-Digitalisering er selve hjertet for klyngestrategien. Hvis bransjen kan bygge sin digitale modenhet, kan vi spare milliarder av kroner, noe som både forbrukere og samfunnet tjener på.

CoLab – Construction City i et nøtteskall

Construction Citys visjon er spesielt synlig i CoLab, et laboratorium for teknologiene og forretningsmodellene som former byggebransjens fremtid. CoLab er også et 'coworking space' som med sin åpne og innbydende utforming uttrykker samarbeidsånden som er så sentral i Construction City.

Denne fleksible arbeidsplassen - med sine vertikale planter, 3D-hule og VR-laboratorium - fikk besøk av statsminister Erna Solberg på den store åpningen i september 2019. Hun understreket bransjens enorme betydning som leverandør av kritisk infrastruktur, boliger og næringsbygg som påvirker alle nordmenns lommebøker:

-Det er helt avgjørende å bevege seg bort fra "Du vinner, jeg taper"-holdningen. Hvis ditt selskap gjør det bedre, gjør mitt selskap det bedre. Jo færre feil ditt selskap leverer når mitt selskap tar over, jo rimeligere for oss begge, sa statsministeren.

-Det er dette et bredere samarbeid handler om. Konkurranse er ikke den eneste måten å bli bedre.

Medlemsrush

Det siste året har Construction City blitt stadig sterkere ettersom nye medlemmer er kommet til.

-Norge er ledende på blant annet energiløsninger, bygging av tunneler og broer, og ny teknologi innen prosjektledelse. Construction City har fått med seg reperesentanter for hele verdikjeden, fra byggherrer og leverandører av infrastruktur som Cisco, Microsoft og Telenor, til oppstartsbedrifter med revolusjonerende ideer, sier Benedicte Økland.

-Dette handler om å finne løsninger på tvers av sektorer. Det er det som skal gjøre oss verdensledende.

Morten Grongstad ivrer for bransjetransformasjon:

-Jeg er overbevist om at Construction City vil være den unikt beste klyngen i Norge for bygg- og eiendomsbransjen, sier han.

Daniel Kjørberg Siraj tar mål av seg til å skape verdens beste arbeidsplasser, og se store og små selskaper lykkes:

-Men mest av alt gleder jeg meg til å gå inn dørene sammen med 22 år gamle studenter, og dele innsikten min med dem i arenaer som lar dem utvikle seg som mennesker og som fremtidige ansatte i virksomhetene våre.