Hva er forretningsverdien av digitalisering?

Handelshøyskolen BI og NTNU ønsker å kartlegge de forretningsmessige effektene av digitalisering i byggenæringen. Ønsker du å delta i studien?

Published 29. september 2020
Adobe Stock 295115469

Byggenæringen har gjennomført betydelige investeringer i BIM og samarbeidsrelaterte arbeidsmetoder som Virtual Design and Construction (VDC) og Lean. Et konservativt estimat antyder at 150 - 200 millioner kroner er investert bare i VDC. Likevel mangler vi en målbar forståelse av forretningsverdien til disse investeringene. Dette ønsker Handelshøyskolen BI og NTNU å gjøre noe med. Gjennom en ny studie tas det sikte på å kartlegge effektene av digitalisering på tid, kostnad, kvalitet og andre ytelsesfaktorer i byggeprosjekter. Forskningsgruppen søker nå deltakende virksomheter.

- Vi har bare anekdotiske bevis knyttet til forretningsverdien av digitalisering i byggenæringen. Nå ønsker vi å se på historiske prosjektdata fra ferdigstilte prosjekter, og gi næringen svar på den reelle effekten av digitalisering, forteller professor Ragnhild Kvålshaugen ved Handelshøyskolen BI.

Nå ønsker vi å se på historiske prosjektdata fra ferdigstilte prosjekter, og gi næringen svar på den reelle effekten av digitalisering.

Professor Ragnhild Kvålshaugen – Handelshøyskolen BI

Det er stor oppslutning om at digitalisering står sentralt for forbedring av produktiviteten i byggenæringen, og bidra til å løse utfordringer som forsinkelser, budsjettoverskridelser og varierende kvalitet. Men til tross for store investeringer i digital teknologi, og tilhørende prosesser, rangeres ofte bransjen i det nedre sjiktet når det kommer til produktivitet og digital modenhet.

- Resultatene av denne studien vil være spesielt nyttig for prosjektledere og konsernledelse hos entreprenør- og byggherrevirksomheter, mener Kvålshaugen. Deltakende virksomheter gis muligheten til å analysere egen prosjektportefølje, og skaffe seg et bedre beslutningsgrunnlag for målrettede investeringer i digitalisering og opplæring.

Datainnsamlingen gjennomføres i samarbeid med ansatte i deltakende virksomheter, for eksempel innenfor finans, teknologi og prosjektstøtte. En forsker vil i en tidsbegrenset periode være tilstede på arbeidsplassen til de deltakende virksomhetene. Forskningsgruppen ledes av Ragnhild Kvålshaugen (BI), i samarbeid med Eilif Hjelseth (NTNU), Alexander Langlo (NTNU) og Sergjes Groskov (BI). Sistnevnte har nylig gjennomført en tilsvarende studie hos en stor entreprenør i Danmark.

Ønsker du å delta i studien? Ta gjerne kontakt med Ragnhild Kvålshaugen på ragnhild.kvalshaugen@bi.no.

Hvorfor bør du delta?

  1. Analyse av egen prosjektportefølje for å forstå effektene av digitalisering og opplæring i VDC og Lean.
  2. Beslutningsgrunnlag for å gjøre målrettede investeringer i digitalisering og opplæring.
  3. Invitasjoner til deltakelse på workshops og presentasjoner av trendene som er observert i bransjen basert på funn i studien.