• Effektiv

Krasj-testeren på Construction City

Klyngehjemmet er under oppføring på Ulven i Oslo, og består av 103.000 kvadratmeter fordelt på 11 etasjer. Få kjenner Construction City bedre enn Tore Rausand.

Published 05. mars 2024
Krasjtester 11
Tore Rausand, BIM-leder på Construction City.

Sjekker alle tegninger

Tore er BIM-leder på prosjektet. Det betyr at han er ansvarlig for de digitale modellene av bygget.

En av hovedoppgavene er å gjennomføre kollisjonskontroller. Det innebærer at han går gjennom alle planene og avdekker kollisjoner mellom alle fag, både tekniske og bygningsmessige. For eksempel om en termostat er plassert på en glassvegg, om et avløpsrør kolliderer med ventilasjonsanlegget eller om en dør har riktig utsparing i betongvegg.

– Denne uka hadde vi førstegangskontroll i plan 7 i bygg A. Da finner vi sånt som dette, der kabelbrua kolliderer med ventilasjonen, forklarer Tore mens han navigerer rundt i dataprogrammene.

Krasjtester 3

Hvert avvik resulterer i en sak som blir synlig for andre som jobber i systemet. Dermed kan de rette opp modell og tegning i forkant slik at man unngår å bygge feil. Bygningsmodellene er tilgjengelig på mobil og brukes aktivt ute på byggeplassen.

Det er ikke få kollisjoner Tore har avverget. Tidlig i februar var status at han hadde opprettet rundt 3500 saker, hvor hver sak kan romme mange kollisjoner.

– Alt vi gjør, handler om å forbedre byggbarheten. Vi har kjørt omfattende kollisjonskontroller og lagt stor vekt på at alt skal løses i modellen, og det vises på byggeplassen. Det produseres effektivt og med få feil, sier Tore Rausand.

Siste hulldekke ble heist inn 20. februar 2024.

Tore deltajer
MANGE DETALJER: I fellesarealet i plan 4 skal en spesiell himling på plass i tillegg til vannrør, sprinkelanlegg, elektrisk anlegg, datakabler og ventilasjon. Tore Rausand sørger for at alle detaljer stemmer før selve byggingen tar til.

Presist og effektivt

AF Bygg Oslo har i mange år benyttet modellering i sine prosjekter. På Construction City er dette tatt til et nytt nivå, forteller Erland Sveipe, prosjektleder for prosjektering.

– Takket være Tores kompetanse og grundighet, samt prosjektets krav til digital tvilling, så heves nivået på modellene. Det gjør at det åpner seg nye muligheter. Ikke bare har vi godt koordinerte og kollisjonsfrie modeller slik at vi kan ta ut mengder og få gode tegninger. Men her legges det også vekt på I-en i BIM, altså informasjon. Det ligger riktig informasjon på objektene, som for eksempel riktig navngiving og TFM-merking. Samlet effekt av dette gir en utrolig mye mer effektiv kommunikasjonsflyt fra prosjekteringsgruppen via modellen til de som skal bygge. Samt at vi kan levere FDV-en via modell, forklarer Sveipe.

Når nybygg overleveres, følger det med dokumentasjon til forvaltning, drift og vedlikehold, såkalt FDV-dokumentasjon. På Construction City er FDV-dokumentasjonen koblet til BIM-modellen. Det betyr at det er mulig å gå inn i den digitale modellen, klikke på en hvilken som helst komponent, og få opp komponentens produktdatablad og annet relevant FDV-dokumentasjon. Dette omfatter alt fra spuntvegger til lysbrytere. Ved nylig opptelling var 1.345.007 komponenter registrert i modellen.

Construction City skal bli et samlingspunkt for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. OBOS, Betonmast og AF Gruppen flytter inn her sommeren 2025 sammen med en lang rekke andre aktører fra bransjen. Bygget vil romme 4500 arbeidsplasser og får blant annet et 35 meter høyt glassatrium, treningssenter, restauranter og løpebane på taket. Entreprenør er Construction City Bygg, som er etablert og eid av Betonmast og AF Gruppen.

Krasjtester 55
GLASSHALLEN: Det store atriet er det første som møter ansatte og gjester når bygget tas i bruk.

Byggbar modell

Tore viser rundt i det fysiske bygget som er i ferd med å reise seg i henhold til datamodellene han kjenner så godt. Han kan umiddelbart svare på hvorfor det er en kant og nivåforskjell i gulvet i fellesområdet i plan 4.

– Her skal det legges teppefliser, og der blir det terrazzo. Terrazzoen bygger dypere og derfor er det et høydesprang i flytesparkelen nå, men det blir helt jevn overflate til slutt, forklarer han.

I taket er ventilasjonskanalene montert. En maler er i ferd med å male et mørkt rutemønster i taket.

– Her skal det være synlige tekniske føringer. I tillegg kommer lydplater, belysning og trekassetter som skal monteres i spesielle spor. Alt må være nøyaktig prosjektert for at det skal bli riktig.

Ola Randby er prosjektleder for produksjon i Construction City. Det er hans avdeling som produserer etter det underlaget Erland, Tore og de andre i prosjekteringsgruppen lager. Ola skryter av en utrolig presis og byggbar modell.

– Alle som er med på å bygge Construction City har mye å takke Tore for! Det er ikke alltid man legger merke til det som går bra, men det arbeidet Tore gjør har avverget utallige unødvendige befaringer av ting som kolliderer etterfulgt av omprosjektering, avklaringer, ombygging og så videre, sier Ola Randby.


Krasjtester 44
TAR FORM: Fokusrommene i kontorlandskapet i plan 4 har fått delikate farger.

Tømrer og ingeniør

Tore har bakgrunn som tømrer. Han tok videreutdanning som fagskoleingeniør og har ett års utdanning innen BIM på toppen av det. Bakgrunnen som håndverker har stor verdi når han skal vurdere avvikene som oppdages av dataprogrammene.

– Det som gjorde at jeg ville gå videre med BIM på skolen, er at jeg likte å jobbe med 3D-tegning og modeller. Det er ganske givende og gøy å vite at jobben jeg gjør, gjør jobben til mange andre mye lettere.

På Construction City er Tore involvert i flere innovasjonstiltak. Blant annet er det tatt i bruk en robot til å tegne opp plasseringen av alle beina til rørinstallasjonene i energisentralen.

– I energisentralen skal det monteres 242 bein som skal støtte opp 2 kilometer med rør. Alt må bygges nøyaktig der det er prosjektert. Ved å bruke robot til å tegne opp plasseringen av beina, sparte vi tid og oppnådde mye bedre kvalitet. Og så slapp folk å stå på kne med meterstokk for å måle opp, smiler han.


Krasjtester 66