• Effektiv

Kurs: Samspill for verdiskapning

For å få en slutt på byggeprosjekter med dårlig samhandling og koordineringsutfordringer har klyngen etablert kurs for samspill og relasjonskompetanse.

Published 27. mai 2024
Samspillskurs 03

Dårlig samhandling og koordineringsutfordringer er hverken effektivt eller lønnsomt.

Problem:
Flere byggeprosjekter er karakterisert av dårlig samhandling og koordineringsutfordringer. Det er hverken effektivt eller lønnsomt. Klyngen har derfor jobbet med samspill og relasjonskompetanse i ulike prosjekter. I 2023 så vi at kunnskapen også burde forankres hos dem som gjennomfører byggeprosjekter.

Løsning:
På grunnlag av konklusjonene i forprosjektet der BI Senter for byggenæringen utarbeidet veilederen «En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter» (publisert 2021) på oppdrag fra Construction City Cluster, ble prosjektet «Utdanningsprogram i relasjonskompetanse» igangsatt. Prosjektgruppen besto av JM, Betonmast, BI, Fagskolen i Oslo, NTNU, og Senter for Eiendomsfag.

Et utfall av dette prosjektet er kurset «Samspill for verdiskapning». Kurset ble videreutviklet og gjennomført i samarbeid med klyngemedlem Senter for Eiendomsfag.


Prosjektperiode:
Første runde var 7.-8. november 2023 med 30 deltakere, med svært gode tilbakemeldinger og ønske om flere kurs.

Betydning for bransjen:
Ansatte får kompetanse om samspill og hvordan bygge gode arbeidsrelasjoner som de kan anvende i prosjektene, og videre bidra til å kutte konflikter og kostnader, samt å skape bygg, anlegg og steder av høy kvalitet.

Status:
Andre runde av kurset gjennomføres i november 2024.